Bastjänstgöring (BT)

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 1 juli 2021 infördes läkarnas bastjänstgöring som en del av läkarnas specialiseringstjänstgöring. Införandet av bastjänstgöring är en del av en större reform där den nya svenska läkarutbildningen förlängs och blir legitimationsgrundande, allmäntjänstgöringen tas bort och specialiseringstjänstgöring förlängs.

Upplägg och innehåll

Du kan göra BT på två olika sätt: 

  • som fristående del av ST som i regel tar ett år eller
  • som integrerad del av ST.

Oavsett vilket sätt du väljer finns det två obligatoriska tjänstgöringsdelar:

  • Minst tre 3 månader klinisk tjänstgöring inom allmänmedicin 
  • Minst 3 månader klinisk tjänstgöring inom akut sjukvård

Därutöver måste du uppfylla alla 18 delmål för att kunna ansöka om baskompetens hos Socialstyrelsen. Dessa delmål ska senast vara uppnådda inom två år efter att ST-tjänstgöring påbörjats. Detta innebär att BT inom ramen för ST kan ta från sex månader till två år.

Tidigare klinisk tjänstgöring kan tillgodoräknas i vissa fall

Socialstyrelsen tillåter att du kan tillgodoräkna dig tidigare tjänstgöring efter läkarexamen. Tiden som du kan tillgodoräkna dig omfattar max 6 månader. Kravet för att den ska kunna tillgodoräknas är att  tjänstgöringen ska vara utformad enligt Socialstyrelsens föreskrifter, inklusive allmänna råd, och att delmålskompetensen är uppnådd.

Den uppnådda kompetensen måste styrkas av huvudhandledaren och en extern bedömare. De två bedömarna måste beskriva lärandeaktiviteter och hur uppnådd kompetens har bedömts.

Det regionala BT-programmet i Stockholm

Det regionala BT-programmet anordnas av BT-enheten vid Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. 

Bastjänstgöringen inom ramen för regionala BT-programmet innebär en visstidsanställning på 12 månader som BT-läkare på BT-enheten på Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Tjänstgöringen inom det regionala BT-programmet kan inte förkortas.

Klinisk tjänstgöring fördelas enligt följande:

  • Allmänmedicin - fyra månader
  • Akut sjukvård - fyra månader
  • Geriatrik - två månader
  • Psykiatri - två månader

Placeringarnas ordningsföljd kan variera. Fokus ligger på eget kliniskt patientarbete med handledning som kombineras med utbildning i form av seminarier och kurser.

Syftet med bastjänstgöring

Syftet med bastjänstgöringen (BT) är att på ett likvärdigt sätt introducera legitimerade läkare till svensk sjukvård, dels för läkare som utbildats inom den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen som påbörjas höstterminen 2021, dels för läkare med legitimation utfärdad i annat land. BT fokuserar på att öka och fördjupa klinisk kunskap, kliniska färdigheter och att utveckla professionalism.

Så här gör du för att söka 

Tjänster för det regionala BT-programmet utlyses två gånger årligen, en gång under hösten och en gång under våren. Exakta datum annonseras här eller under Lediga jobb på regionstockholm.se och dessa datum är inte fastställda ännu.

Du kan även söka BT som en integrerad del av ST, det gör du genom att ansöka om lediga ST-tjänster hos vårdgivarna.

Ansökningstiden till BT-tjänster med start vecka 45 2022, börjar 11 juli 

Information on BT in English

If you want to work as a physician in Sweden you need a Swedish license to practice medicine as a physician, a working permit, and a residence status. A prerequisite for a license to practice medicine is an effective operative language proficiency (C1 according to the CERS scale).

Further requirements you might have to meet depend on your country of origin (within or outside the European Union) and the country of your graduate studies (within or outside the European Union).

For further information please refer to the National Board of Health and Welfare and Swedish Migration Agency homepage.

The BT is an introductory part of residency. You can work as a physician as soon as you have obtained the Swedish license to practice medicine without commencing BT. However, we strongly recommend that any temporary post you might commence can be credited for BT, which implies that your post needs to be in accordance with the National Board of Health and Welfare's BT and ST regulations.

We have yet to decide on the next application period for 2022 and will publish any updates on this page.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?