Bastjänstgöring (BT)

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 1 juli 2021 infördes läkarnas bastjänstgöring som en del av läkarnas specialiseringstjänstgöring. Införandet av bastjänstgöring är en del av en större reform där den nya svenska läkarutbildningen förlängs och blir legitimationsgrundande, allmäntjänstgöringen tas bort och specialiseringstjänstgöring förlängs.

Syftet med bastjänstgöring

Syftet med bastjänstgöringen (BT) är att på ett likvärdigt sätt introducera legitimerade läkare till svensk sjukvård, dels för läkare som utbildats inom den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen som påbörjas höstterminen 2021, dels för läkare med legitimation utfärdad i annat land. BT fokuserar på att öka och fördjupa kliniska och allmänna färdigheter inom läkaryrket såsom kommunikation, samarbete, ledarskap och vetenskapligt förhållningssätt.

Upplägg och innehåll

Sedan den 1 juli 2021 finns en ny ST-föreskrift som inkluderar bastjänstgöring, BT. Bastjänstgöringen kan ske som en fristående tjänstgöring på 12 månader eller integrerat i ST.

De läkare som har gjort eller kommer att göra svensk allmäntjänstgöring eller som har påbörjat sin ST före den 1 juli 2021 har möjlighet att göra ST enligt tidigare regelverk, utan BT.

Region Stockholm har inrättat en särskild ersättning till de vårdgivare som erbjuder ST med integrerad BT. Se dokument under bilagor.

BT har två obligatoriska tjänstgöringsdelar oavsett hur den genomförs:

  • Minst tre 3 månader klinisk tjänstgöring inom allmänmedicin
  • Minst 3 månader klinisk tjänstgöring inom akut sjukvård

Därutöver måste alla 18 delmål uppfyllas för att kunna ansöka om baskompetens hos Socialstyrelsen. Dessa delmål ska senast vara uppnådda inom två år efter att ST-tjänstgöring påbörjats. Detta innebär att BT inom ramen för ST kan ta från sex månader till två år.

Tidigare tjänstgöring efter läkarexamen kan tillgodoräknas i vissa fall. Kravet för att den ska kunna tillgodoräknas är att tjänstgöringen ska vara utformad enligt Socialstyrelsens föreskrifter, inklusive allmänna råd, och att delmålskompetensen är uppnådd. Tiden som du kan tillgodoräkna dig omfattar max 6 månader.

Den uppnådda baskompetensen måste styrkas av huvudhandledaren och en extern bedömare. De två bedömarna ska beskriva lärandeaktiviteter som har bidragit till delmålsuppfyllnad och hur uppnådd kompetens har bedömts.

Det regionala BT-programmet i Stockholm

Bastjänstgöringen inom ramen för regionala BT-programmet innebär en visstidsanställning på 12 månader som BT-läkare på BT-enheten på Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Tjänstgöringen inom det regionala BT-programmet kan inte förkortas. BT-läkaren genomför sin kliniska tjänstgöring hos olika vårdgivare i regionen enligt följande:

  • Allmänmedicin - fyra månader
  • Akut sjukvård - fyra månader
  • Geriatrik - två månader
  • Psykiatri - två månader

Placeringarnas ordningsföljd kan variera. Fokus ligger på eget kliniskt patientarbete med handledning som kombineras med utbildning i form av seminarier och kurser.

Så här gör du för att söka

Tjänster för det regionala BT-programmet utlyses två gånger årligen, en gång under hösten och en gång under våren.

Ny annons publiceras under vecka 29. Du hittar annonsen under Lediga jobb på regionstockholm.se. 

Du kan även söka BT som en integrerad del av ST, det gör du genom att ansöka om lediga ST-tjänster hos vårdgivarna.

Till dig som sökt till BT-programmet med start 23 oktober 2023, annons 2023/2730

Region Stockholm kommer att dra tillbaka annonsen för BT-programmet med start 23 oktober 2023. Anledningen är att vi har fått påpekande om att vi bryter mot EU:s rätt till fri rörlighet utifrån kravet i annonsen på tre månaders erfarenhet inom Hälso-och sjukvård i Sverige.

Vi beklagar detta och vill tacka för att du ansökt om att göra din BT- tjänst inom SLSO och Region Stockholm. Vi hoppas att du har möjlighet att söka tjänsten på nytt.

Ny reviderad annons kommer publiceras under den här veckan. Sista ansökningsdag kommer vara torsdag 17 augusti 2023.

Vid frågor kontakta: SLSO Funk BT Programmet

Information on BT in English

If you want to work as a physician in Sweden you need a Swedish license to practice medicine as a physician, a working permit, and a residence status. A prerequisite for a license to practice medicine is an effective operative language proficiency (C1 according to the CERS scale).

Further requirements you might have to meet depend on your country of origin (within or outside the European Union) and the country of your graduate studies (within or outside the European Union).

For further information please refer to the National Board of Health and Welfare and Swedish Migration Agency homepage.

The BT is an introductory part of residency. You can work as a physician as soon as you have obtained the Swedish license to practice medicine without commencing BT. However, we strongly recommend that any temporary post you might commence can be credited for BT, which implies that your post needs to be in accordance with the National Board of Health and Welfare's BT and ST regulations.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?