Bastjänstgöring

Bastjänstgöring ger dig som är läkare med legitimation från Sverige eller annat land fördjupade kliniska och allmänna färdigheter såsom kommunikation, samarbete, ledarskap och vetenskapligt förhållningssätt.

Bastjänstgöring, BT, ingår sedan 1 juli 2021 i specialiseringstjänstgöringen, ST. Införandet av bastjänstgöring är del i en större förändring som innebär att läkarutbildningen förlängs och blir legitimationsgrundande och att allmäntjänstgöringen, AT, tas bort. BT syftar till att ge ökade och fördjupade kliniska och allmänna färdigheter såsom kommunikation, samarbete, ledarskap och vetenskapligt förhållningssätt.

Information om ST inklusive BT och övergångsbestämmelserna

Upplägg och innehåll

Sedan den 1 juli 2021 finns en ny föreskrift för specialtjänstgöring, ST, som inkluderar bastjänstgöring, BT. Bastjänstgöringen kan ske som en fristående tjänstgöring på 12 månader eller integrerat i ST. Läkare som har gjort eller kommer att göra svensk allmäntjänstgöring, AT, eller som har påbörjat sin ST före 1 juli 2021 har möjlighet att göra ST enligt tidigare regelverk, utan BT.

Särskild ersättning till vårdgivare som erbjuder ST med integrerad BT

I BT ingår två obligatoriska tjänstgöringsdelar:

  • Minst tre månader klinisk tjänstgöring inom allmänmedicin.
  • Minst tre månader klinisk tjänstgöring inom akut sjukvård.

Därutöver måste alla 18 delmål för BT uppfyllas för att ansökan om baskompetens ska kunna göras hos Socialstyrelsen.

Den uppnådda baskompetensen måste styrkas av huvudhandledaren och en extern bedömare. De ska beskriva de lärandeaktiviteter som har bidragit till att delmålen uppfyllts och hur uppnådd kompetens har bedömts.

Det regionala BT-programmet i Stockholm

Bastjänstgöringen inom ramen för regionala BT-programmet innebär en visstidsanställning på 12 månader som BT-läkare på BT-enheten på Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. BT-läkaren genomför sin kliniska tjänstgöring hos olika vårdgivare enligt följande:

  • Allmänmedicin i fyra månader.
  • Akut sjukvård i fyra månader.
  • Geriatrik i två månader.
  • Psykiatri i två månader.

Ordningsföljden på placeringarna kan variera. Fokus ligger på eget kliniskt patientarbete med handledning som kombineras med utbildning i form av seminarier och kurser.

Så här gör du för att ansöka om BT

Tjänster för det regionala BT-programmet utlyses två gånger årligen, en gång under hösten och en gång under våren. 

Ny annons publiceras under vecka 49 och sista ansökningsdag är v. 3, 2024. Vid frågor kontakta: bt.programmet.slso@regionstockholm.se

Annonsen finns på vår sida med lediga jobb

Du kan även söka BT som en integrerad del av ST genom att ansöka om lediga ST-tjänster hos respektive vårdgivare:

Information on BT in English

If you want to work as a physician in Sweden you need a Swedish license to practice medicine as a physician, a working permit, and a residence status. A prerequisite for a license to practice medicine is an effective operative language proficiency (C1 according to the CERS scale).

Further requirements you might have to meet depend on your country of origin (within or outside the European Union) and the country of your graduate studies (within or outside the European Union).

For further information please refer to the National Board of Health and Welfare and Swedish Migration Agency homepage.

Startpage - Swedish Migration Agency (migrationsverket.se)

Apply for a licence - Legitimation (socialstyrelsen.se)

The BT is an introductory part of residency. You can work as a physician as soon as you have obtained the Swedish license to practice medicine without commencing BT. However, we strongly recommend that any temporary post you might commence can be credited for BT, which implies that your post needs to be in accordance with the National Board of Health and Welfare's BT and ST regulations.

Kontakta Anna-Clara Olsson, utbildningsstrateg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta Pia Sondell, BT-chef, BT-enheten SLSO

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta Thomas Wiberg Parker, utbildningsstrateg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 3 oktober 2023

Mer information