Psykologers praktiska tjänstgöring, PTP

Praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP, genomförs efter psykologexamen och behövs för dig som vill ansöka om psykologlegitimation. 

Hälso- och sjukvården i Region Stockholm anställer årligen 150 PTP-psykologer i den egenägda och privatägda vården. Tjänsterna annonseras i allmänhet två gånger per år, på våren för start under augusti-september och på hösten för start under januari-mars. Däremellan kan tjänster annonseras och starta när som helst, då verksamheter beslutar att anställa en PTP-psykolog. Du hittar alla utlysta tjänster under Lediga jobb på denna webbplats och hos Arbetsförmedlingen. Du gör din ansökan enligt anvisningar till respektive verksamhet eller enhet.

Verksamheter som anställer PTP-psykologer

  • BUP Stockholm, Norra Stockholms psykiatri, Psykiatri nordväst, Psykiatri sydväst, Psykiatri södra, Psykiatricentrum Södertälje, Beroendecentrum Stockholm och Stockholms centrum för ätstörningar.
  • Primärvård: till exempel Gustavsbergs vårdcentral och Liljeholmens vårdcentral.
  • Habilitering & Hälsa.
  • Danderyds sjukhus, Hjärnskaderehabilitering, Danderyd och Huddinge
  • Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk psykologi, Solna och Huddinge
  • TioHundra, psykiatri, beroende och habilitering, BUP-mottagning och habilitering, Norrtälje
  • Privata verksamheter med upphandlat vårdavtal

Upplägg och innehåll i PTP

PTP ska omfatta minst ett år heltid, eller motsvarande. Tjänstgöringen kan göras på deltid, men som minst på halvtid. Tjänstgöring på en och samma arbetsplats måste omfatta minst fyra månader heltid, eller motsvarande.

Tjänstgöringen ska fördelas enligt följande:

  • Minst 50 procent ska bestå av individinriktat psykologarbete, det vill säga psykologisk bedömning och utredning samt behandling och rådgivning.
  • Minst 25 procent ska bestå av övrigt psykologarbete, exempelvis organisationsarbete, metodutveckling, utvärdering, handledning eller undervisning.

Efter fullgjord och godkänd PTP ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. Bifoga handledarens PTP-intyg i din ansökan.

Handledning av PTP-psykolog

Handledning ska ske minst en timme varje vecka, individuellt vid ett fysiskt möte, och syftar till att vägleda PTP-psykologen in i yrket. Handledaren ska vara legitimerad psykolog med minst tre års yrkeserfarenhet. Det är handledaren som bedömer om PTP-psykologen är lämplig att arbeta självständigt som psykolog vid tjänstgöringens avslut.

Utbildning för PTP-psykologer och handledare

Region Stockholm erbjuder PTP-program och PTP-handledarprogram kostnadsfritt för psykologer inom Stockholms läns sjukvårdsområde, regionalt ägda sjukhus och regionalt upphandlade, privata vårdgivare.

PTP-programmet omfattar sex heldagar med fokus på övergripande psykologfrågor och yrkesrollen. Föreläsningarna är fristående. PTP-psykologen kan därmed påbörja programmet oavsett när tjänstgöringen startar under året. Introduktion, uppföljning och avslutsseminarium genomförs rullande under året. Anmälan görs till studierektor.

Flera verksamheter har lokal studierektor eller PTP-samordnare som erbjuder ett kompletterande PTP-program utifrån den specifika verksamhetens behov av psykologkompetens.

PTP-handledarprogrammet är tänkt att följa handledarens arbete under PTP-psykologens tjänstgöring. Det är en digital kurs som består av fyra moduler med fokus på introduktion, professionshandledning, regelbunden bedömning samt avslut och intygsskrivande. Anmälan görs till studierektor.

Anställning och finansiering

PTP-psykologen har vanligen en tidsbegränsad anställning i den verksamhet där hen tjänstgör. Det är också verksamheten som finansierar tjänsten. Mer information för chefer finns i en bilaga till PTP-handboken – se länk. PTP-medel kan sökas för att ersätta delar av lönekostnaden. Mer information och ansökan görs via Stockholms läns sjukvårdsområdes webbsida för PTP – se länk.

Läs mer på regionstockholm.se

Externa länkar

Praktisk tjänstgöring för psykologer, Stockholms läns sjukvårdsområde

PTP-handboken, Sveriges Psykologförbund

Ansök om legitimation, Socialstyrelsen

Kontakta Hillevi Bergvall, PTP-studierektor, Region Stockholm

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 3 oktober 2023