Specialiseringstjänstgöring

ST-läkare rekryteras av respektive verksamhet till tjänsterna som är tillsvidareanställningar.

Merparten av ST-tjänsterna i Region Stockholm finns hos följande sjukhus, samt inom primärvård, psykiatri och geriatrik:

Upplägg och innehåll för ST-tjänstgöring

I Socialstyrelsens föreskrifter finns målbeskrivningar för alla specialiteter. Förutom de medicinska kompetenser som är specifika för varje specialitet ingår kommunikation, ledarskap, medicinvetenskap och kvalitetsarbete. För att uppnå specialistkompetens ska du förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs för respektive specialitet. Det gör du genom att under minst fem år genomgå specialiseringstjänstgöring som läkare under handledning och genom att delta i kompletterande utbildning.

Sedan den 1 juli 2021 finns en ny ST-föreskrift som inkluderar bastjänstgöring, BT. Bastjänstgöringen kan ske som en fristående tjänstgöring på 12 månader eller integrerat i ST.

Särskild ersättning till vårdgivare som erbjuder ST med integrerad BT

Läkare som har gjort eller kommer att göra svensk allmäntjänstgöring alternativt har påbörjat sin ST före den 1 juli 2021 har möjlighet att göra ST enligt tidigare regelverk, utan BT.

ST-överenskommelse om sidoutbildning

Innan sidoutbildning för ST-läkare påbörjas ska en överenskommelse tecknas, även för kortare placeringar. Använd blanketten  ”ST-överenskommelse om sidoutbildning” som finns under rubriken Dokument.

ST-utbildningen granskas vart femte år

Region Stockholm följer upp kvaliteten på läkarnas specialiseringsutbildning via en extern aktör vart femte år. Region Stockholm erbjuder vårdgivare möjlighet till ersättning för kvalitetsgranskningar, via så kallade SPUR-granskningar. Granskningarna utgår från kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kvalitetskriterier för god utbildning. Avtalet omfattar både verksamheter i egen regi och privata vårdgivare med vårdavtal.

Om kvalitetsgranskning av specialiseringsutbildning

Mer information

Kontakta Thomas Wiberg Parker, utbildningsstrateg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta Anna-Clara Olsson, utbildningsstrateg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Anna-Clara Olsson, utbildningsstrategHälso- och sjukvårdsförvaltningen

E-post anna-clara.olsson@regionsstockholm.se

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 3 oktober 2023