Våra förmåner

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Som medarbetare hos oss har du ett betydelsefullt jobb där du kan göra skillnad för många människor. Det är viktigt för oss att du mår bra och känner dig uppskattad, både på jobbet och på fritiden. Här hittar du dina förmåner.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du våra förmåner

Vi erbjuder alla medarbetare med månadslön ett friskvårdsbidrag. Detta gäller även om du har en tillfällig anställning eller ett vikariat. Vissa av våra arbetsplatser erbjuder även en friskvårdstimme i veckan. Många av våra arbetsplatser har egna träningslokaler. 

RSIF har till uppgift att stödja idrotts-, hälso- och friskvårdsfrämjande verksamhet för dig som är anställd i regionsansluten verksamhet i Stockholms län.

Läs mer hos RSIF.

Hos oss får du minst 25 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 år får du 31 dagar, och vid 50 år får du 32 dagar. Semesteråret är 1 januari – 31 december vilket innebär att du tjänar in din betalda semesterledighet under samma år som du tar ut den. För varje semesterdag får du förutom ledigheten även ett semesterdagstillägg.

Utöver föräldrapenningen du får från Försäkringskassan får du föräldrapenningstillägg av Region Stockholm, om du har varit anställd i 180 dagar innan du tar ut din föräldraledighet. Tillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet och betalas ut under 180 dagar fram till att barnet är två år.  

Om din lön överstiger Försäkringskassan inkomsttak för föräldrapenning, får du dessutom utfyllnad från Region Stockholm- så kallad föräldralön. Föräldralönen betalas ut under högst 270 dagar per födsel.  

Tillsammans motsvarar föräldrapenning, föräldrapenningstillägg och föräldralön ungefär 90 procent av din lön. 

Genom din anställning i Region Stockholm omfattas du av olika kollektivavtalade försäkringar. Du är försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Läs mer om dina avtalsförsäkringar.pdf

Varje år betalar Region Stockholm in pengar motsvarande en viss procent av din lön till din tjänstepension. Tjänstepensionen kommer att utgöra en viktig del av din framtida totala pension. Region Stockholm betalar in pengar till din tjänstepension under hela din anställningstid, även om du är frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Ny överenskommelse om tjänstepension från 1 januari 2023  

Den viktigaste förändringen är att Region Stockholm betalar in mer pengar till din tjänstepension. Det kommer att ha stor betydelse för din slutliga pension. Det nya avtalet (AKAP-KR), som började att gälla den 1 januari 2023.Inbetalningarna till tjänstepensionen höjs från 4,5 procent till 6 procent, upp till en lön motsvarande 44 375 kronor i månaden i 2022 års penningvärde (7,5 inkomstbasbelopp). För löner över denna gräns höjs avsättningen från 30 procent till 31,5 procent, upp till maxgränsen motsvarande 30 inkomstbasbelopp.

Läs mer på SKR: Nytt pensionssystem för kommun- och regionsektorn.  

 

Du som är tillsvidareanställd, eller har en tidsbegränsad anställning på minst sex månader, erbjuds möjlighet att påverka din framtida pension genom frivilliga pensionsavsättningar via löneväxling.  

Löneväxling innebär att du avstår från en del av din lön före skatt, för att i stället placera pengarna i en pensionsförsäkring. Eftersom arbetsgivarens avgifter till staten är lägre för pensionspremier än för lön, får du som löneväxlar  7 procent extra i avsättning på ditt löneväxlingsbelopp. Du kan löneväxla max 20 procent av din lön.

Region Stockholm har ett särskilt arbetstidsavtal för dig som arbetar inom Vårdförbundets kollektivavtalsområde inom dygnet-runt-verksamhet. Avtalet syftar till att skapa bättre möjligheter för en hållbar schemaplanering, kvarstannande bonus samt intjänande till en tidsbank.

Läs mer i broschyren om arbetstidsavtalet.pdf

Om du har arbetstid förlagd till kvällar, nätter och/eller helger får du lönetillägg för att du arbetar på obekväm arbetstid, ett så kallat Ob-tillägg.  

För att öka flexibiliteten har medarbetare i de flesta verksamheter i Region Stockholm möjlighet till flexibla arbetstider. Detta gäller framför allt på morgon och kväll utifrån verksamhetens behov.

Ofta behöver du vara på plats för att kunna jobba hos oss. Men den stora utvecklingen av digitala arbetssätt har gjort att möjligheten till distansarbete nu finns för fler medarbetare. Det är verksamhetens behov som styr möjligheten till att arbeta på distans.

Region Stockholm erbjuder medarbetare kostnadsfri sjukvård inom öppenvården. Den kostnadsfria sjukvården gäller besök inom öppenvården som ingår i högkostnadsskyddet i Sverige.   

Som medarbetare i Region Stockholm har du tillgång till företagshälsovård. Om du har besvär som är relaterade till arbetet kan du själv ta kontakt med företagshälsovården för rådgivning och bedömning. Detta kan du göra upp till två tillfällen per kalenderår.  

Om du som medarbetare arbetar mer än en timme per dag vid bildskärm står Region Stockholm för synundersökning och arbetsglasögon vid behov.

Om du har arbetat minst 30 år i Region Stockholm får du en hedersbelöning. Alla hedersbelönade får en gåva och bjuds även in till en festlig middag. Du får bjuda med en vän.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?