KOKO kommunkoreograf

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

KOKO kommunkoreograf är en samverkansmodell för att stationera en koreograf i en kommun i länet. Den här formen av residens gör att dansen kommer nära kommuninvånarna, inte minst barn och unga.

ReAct foto David Åhrström

Modellen med dansresidens, KOKO kommunkoreograf, skapades för att inspirera och underlätta för kommuner att tillgängliggöra dans. Genom att utforska mötet mellan danskonstnär och kommun har KOKO kommunkoreograf öppnat upp för nya sätt att uppleva, samarbeta och utvecklas både som kommun och danskonstnär. 

KOKO kommunkoreograf har också fått spridning till andra regioner och kommuner. Just nu finns modellen KOKO kommunkoreograf i Västra Götalandsregionen i Tjörns kommun, och Region Skåne i Helsingborgs stad och nästa år kommer även Region Kalmar och Västerviks kommun samt Region Halland i Varbergs kommun. Region Stockholms nästa dansresidens under 2022 blir Tyresö kommun och nu planeras en utlysning under september. 

Modellhandbok som stöd

Modellhandboken fungerar som ett stöd för kommuner som vill arbeta med en kommunkoreograf.

Ladda ner och läs modellhandboken om KOKO Kommunkoreograf (pdf).

Vill du veta mer?

Vi har samlat de vanligaste frågorna kring vårt arbete med kommunkoreografer.

Pågående dansresidens

Tidigare residens

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?