För dig som söker sommarjobb

Varje sommar erbjuder vi sommarjobb till dig som är skriven i Stockholms län. Vi vill ge dig en chans att få arbetslivserfarenhet och en inblick i våra arbetsplatser och arbetsuppgifter.

Nu har vi stängt ansökan för sommarjobb 2024. Tack för att du har sökt sommarjobb hos oss. Nästa steg är att lotta sommarjobben så att alla har lika stor chans. Om du har tur och blir lottad  kommer du att kontaktas via mejl så du kan tacka ja eller nej. Tackar du ja så får du ett erbjudande och arbetsplatsen kontaktar dig via mejl och/ eller telefon.

Följ gärna sommarjobb i Region Stockholm på Instagram och Facebook så håller du dig uppdaterad.

@sommarjobbiregionstockholm på Instagram

Sommarjobb i Region Stockholm på Facebook

Kontakt sommarjobb

sommarjobb.rlk@regionstockholm.se

Bra att veta om sommarjobben

 • Vi erbjuder sommarjobb inom områdena vård, vaktmästeri och administration. 
 • Oftast är det fler som söker än vad det finns platser, men alla har lika stor chans eftersom sommarjobben lottas.
 • Ungdomar med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp. Om du får ett erbjudande om jobb ska du kunna visa upp ett intyg från din sjukvårdskontakt om din funktionsnedsättning. 

Vanliga arbetsuppgifter

De områden du kan välja mellan är administration, vaktmästeri och vård. Du kan välja ett eller flera områden.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Administration kan vara: kopiering, posthantering, sortering och arkivering, receptionsarbete
 • Vaktmästeri kan vara: patienttransport, hämta och lämna material, städa förråd, scanna och dela ut paket och post, sortera och fylla på tvätt, tömma sopor i återvinningsrum
 • Vård kan vara: jobb i kök på avdelningen, fylla på i förråd, umgänge och hjälpa patienter, enklare städning

Introduktion och handledare

Sommarjobbet börjar med en introduktion på arbetsplatsen. En handledare hjälper dig till rätta och finns sen tillhands under hela anställningsperioden.

Så mycket får du i lön

 • 16 år =  90,00 kr/timme
 • 17 år = 100,00 kr/timme
 • 18 år = 110,00 kr/timme
 • 19 år = 120,00 kr/timme

Semesterersättning är inkluderad i timlönen ovan. Detta är lönerna för 2024.

Två jobbperioder

Det finns två olika jobbperioder under sommaren. Varje period är fyra veckor.

Du anger i ansökan vilken du föredrar.

Jobbperioderna är

 • 10 juni – 7 juli
 • 8 juli – 4 augusti

Perioderna samt antalet veckor kan dock variera inom våra olika förvaltningar och bolag.

Hälsokontroll

Du som ska sommarjobba inom vården nära patienter måste göra en hälsokontroll innan du börjar jobbet. Hälsokontrollen betalas av oss. Vi informerar alla som har fått sommarjobb om hur hälsokontrollen går till samt var och när den ska göras. Om du inte kan gå på den tid du har fått är det viktigt att du bokar en ny tid.

Samarbeten kring sommarjobb

Förutom hälso- och sjukvården samverkar vi även med andra arbetsgivare för att erbjuda fler sommarjobb till dig som är mellan 16 och 19 år.

Sommaren 2024 hoppas vi samarbeta med:

 • Kommuner i hela länet - Kultursommarjobb ett samverkansprojekt mellan länskulturkonsulenterna i regionen samt kommuner i hela länet.
 • Konserthuset i Stockholm
 • Skärgårdsstiftelsen

Så här tyckte sommarjobbare 2023

Efter avslutat sommarjobb får du svara på en webbenkät om hur du upplevde sommarjobbet. Medverkan är förstås anonym och frivillig.

Så här svarade ni som arbetat i hälso- och sjukvården sommaren 2023

 • Kan du tänka dig att jobba hos Region Stockholm i framtiden?
  97 procent svarade ja eller kanske.
 • Vad tyckte du om handledningen?
  92 procent svarade bra eller mycket bra.
 • Hur nöjd har du varit med sommarjobbet?
  95 procent svarade nöjd eller mycket nöjd.
 • Jag kommer tipsa andra att söka sommarjobb hos Region Stockholm nästa år.
  89 procent svarade ja.

Läs hela rapporten om sommarjobb i Region Stockholm 2023

 • Senast granskad: 16 februari 2024