För dig som söker praoplats

Region Stockholm erbjuder dig som går i årskurs 8 eller 9 prao inom hälso- och sjukvården. Praoplats bokas via din skolas studie- och yrkesvägledare eller mentor och gäller dig som bor i Stockholms län. 

Över hela Stockholms län finns sjukhus och vårdcentraler som erbjuder prao en och ibland två veckor. Det är din skolas studie- och yrkesvägledare eller mentor som bokar din praoplats. Det är också hen du vänder dig till för att få information om vilka regler som gäller kring prao och vad du ska tänka på.

Innan praon ska din målsman fylla i en hälsodeklaration. Den lämnar du till skolhälsovården, där du får ett hälsointyg som du tar med till arbetsplatsen på praons första dag.

Här kan du läsa mer och ladda ned hälsodeklarationen 

Alla får en handledare

Under praon får du följa arbetet på en arbetsplats inom vården. Oftast är det en avdelning på ett sjukhus eller en vårdcentral. Självklart har du en handledare till stöd under hela praoperioden. I regel är det en undersköterska.

Praon inleds med en introduktion där du får information om bland annat:

 • arbetsklädsel
 • arbetstider
 • arbetsuppgifter
 • handhygien
 • handledare
 • patientbemötande
 • tystnadsplikt och sekretess.

Arbetstiden under praon, som i möjligaste mån ska följa din handledares schema, kan variera. Vi följer Arbetsmiljöverkets regler för hur barn och ungdomar får arbeta.

Läs om hur barn och ungdomar får arbeta på Arbetsmiljöverkets webbplats

Praoplatser inom Region Stockholm 

Här hittar du alla verksamheter som tar emot praoelever under kommande termin.

Vi tar emot praoelever vårterminen 2024

 • Dalengeriatriken - fullt vt-2024
 • Ersta sjukhus - fullt vt-2024
 • Löwet, Capio Geriatrik
 • Sabbatsbergsgeriatriken - fullt vt-2024
 • Stockholms läns sjukvårdsområde - fullt vt-2024
 • Södertälje sjukhus - fullt vt-2024

Vi tar tyvärr inte emot praoelever vårterminen 2024

 • Danderyds sjukhus
 • Karolinska Universitetssjukhuset i Solna/Huddinge
 • Nacka Närsjukhus/Capio Geriatriken
 • S:t Eriks Ögonsjukhus
 • Södersjukhuset
 • TioHundra AB, Norrtälje Sjukhus
 • Jakobsbergsgeriatriken

Webbenkät om praotiden

Sista dagen på din prao ska du fylla i en kort webbenkät med frågor om hur du upplevt din prao hos oss. Du får låna dator på din praoplats.

Här kan du fylla i enkäten

Intyg

När du slutar din prao kan du be din handledare skriva ett intyg som visar var och när du haft prao.

Kontaktperson för prao i Region Stockholm

Ann Strandqvist ann.strandqvist@regionstockholm.se
Region Stockholm

 • Senast granskad: 3 oktober 2023