För dig som är studie- och yrkesvägledare

Varje år erbjuder Region Stockholm omkring 200 elever från grundskolans årskurs 8 eller 9 prao på sjukhus och vårdcentraler. Praoperioden är en eller två veckor och gäller boende i Stockholms län.

Det är du som är studie- och yrkesvägledare eller mentor till eleven som bokar praoplatsen. Antalet elever som söker praoplats inom Region Stockholm är ofta fler än de platser som vi kan erbjuda.

Riktlinjer och checklista inför prao

Hälsodeklaration 

Praoelever inom Region Stockholm ska ha med ett hälsointyg första dagen på praon. Målsman fyller i en hälsodeklaration, som eleven lämnar till skolhälsovården, som i sin tur utfärdar ett hälsointyg. Hälsointyget arkiveras och eleven får en kopia som hen kan visa upp på praoplatsen.

Hälsodeklaration och hälsointyg på Vårdgivarguiden

Handledare och arbetstider

Alla praoelever får en handledare. I regel är det en undersköterska som har den rollen. Eleven ska i möjligaste mån följa handledarens arbetstider.

Vi följer Arbetsmiljöverkets regler för hur barn och ungdomar får arbeta.

Läs om hur barn och ungdomar får arbeta på Arbetsmiljöverkets webbplats

Kontaktperson för prao i Region Stockholm

Ann Strandqvist

ann.strandqvist@regionstockholm.se

Boka praoplats våren 2024

Här hittar du kontaktuppgifter till sjukhus som tar emot praoelever. Kontakta det sjukhus som din elev är intresserad av för en platsförfrågan:

Verksamheter som erbjuder prao vårterminen 2024

Dalengeriatriken - fullt vt-2024
Sarah Brydolf
E-post: sarah.brydolf@capio.se    

Ersta sjukhus - fullt vt-2024
Maria Mjörnberg
E-post: maria.mjornberg@erstadiakoni.se

Löwet, Capio Geriatrik   
Christina Rodriguez
E-post: christina.rodriguez@capio.se

Sabbatsbergsgeriatriken - Ht endast åk 9 - fullt vt 2024
Gunilla Helgstrand
E-post: gunilla.helgstrand@regionstockholm.se 

Stockholms läns sjukvårdsområde - fullt vt-2024
Brevlåda prao
E-post: vil-pv.slso@regionstockholm.se

Södertälje Sjukhus - fullt vt-2024
Martina George
E-post: martina.george@regionstockholm.se 

Verksamheter som inte erbjuder prao 2024

  • Danderyds sjukhus
  • Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge
  • Nacka Närsjukhus/Capio Geriatrik
  • S:t Eriks Ögonsjukhus
  • Södersjukhuset
  • TioHundra AB, Norrtälje Sjukhus
  • Jakobsbergsgeriatriken 
  • Senast granskad: 18 oktober 2023