Avtalskatalog

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här finns information om hur du söker i Region Stockholms avtalskatalog.

Länk till nya avtalskatalogen 

Så här hittar du i avtalskatalogen

Du kan använda avtalskatalogens sökfunktion för att leta bland de olika avtalen. Du kan exempelvis söka på produkt, tjänst, leverantörens namn, avtalsnamn eller avtalsområde.
Sökningen söker även igenom de dokument som finns publicerade.

sök avtalskatalogen.JPG

Du kan använda sökning med * och ?. När du söker på dryck* får du träff på Dryckesautomater och Dryckeshållare. När du däremot söker på Li?a får du träff på både Liza och Lisa.

sök 2 avtalskatalogen.JPG

Klicka därefter på avtalsområdets rubrik Dryckesautomater 2017 för att få upp all information kring de avtal som finns som finns under aktuellt avtalsområde/ramavtal Dryckesautomater 2017.

sök 3 avatalskatalogen.jpg

 

Väl inne på avtalsområdet/kategorin Dryckesautomater så är upplägget enligt följande:

  1. Generell information om innehåll, villkor och förutsättningar för detta avtalsområde/ramavtal.
  2.  Kontaktperson och ansvarig hos Region Stockholm för aktuellt avtalsområde och avtal.
  3. Generella avrops- och avtalsbilagor.
  4. Aktuella avtalsparter för avtalsområdet. För att se avtal för respektive avtalspart klicka bara vidare under Avtal på länken som heter Dryckesautomater 2017.

 

sök 4 avtalskatalogen.jpg

Du kan också välja att söka specifikt under just Avtal, Leverantör eller Avtals­områden genom att välja någon av dessa undersidor. Sök därefter med hjälp av sökfältet på respektive sida.

sök 5.jpgFormuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?