Nyheter

 • Färgexplosion i ny konstväxling på Odenplan

  Den 14 april 2023 öppnar utställningen ”Rigid Room” av konstnären Niels Munk Plum. Han tog examen från Malmö Konsthögskola 2022. Utställningen pågår fram till 2 juli 2023.

  KulturKonstnär och kulturutövareOffentlig konstKollektivtrafik
 • Region Stockholm behåller starkt kreditbetyg

  Region Stockholm behåller sitt höga kreditbetyg AA+ på lång sikt och även högsta betyget A-1+ på kort sikt. Det framgår av det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's rapport den 3 april.

  Ekonomi och budget
 • Resultat efter årets första två månader

  Redan i januari belastades resultatet med inflationseffekten på pensionsskulden med drygt 2 800 miljoner kronor vilket huvudsakligen förklarar Region Stockholm resultat på -2 099 miljoner kronor och avviker positivt mot budget med 890 miljoner kronor.

  Ekonomi och budget
 • Läget i Stockholmsregionen 2022

  Stockholmsregionen har under 2022 utvecklats i positiv riktning och återhämtat sig efter pandemin. Regionen ligger också fortsatt bra till i internationella jämförelser. Men bostadstillgången, energiförsörjningen, klimatomställningen, kompetensförsörjningen och de inomregionala skillnaderna är kritiska områden för en fortsatt positiv utveckling. Det visar Region Stockholms årliga rapport ”Läget i Stockholmsregionen” som idag godkändes av regionstyrelsen.

  Regional utveckling
 • 4 april: Lägesrapport covid-19

  Totalt vårdas 137 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 4 färre än vad som rapporterades i förra rapporten för fem veckor sedan. Covid-19 rapporten publiceras en gång i månaden; nästa kommer den 2 maj.

  Hälso- och sjukvård
 • Nytt journalsystem till förlossningsvården i Region Stockholm

  Region Stockholm har nu upphandlat ett nytt journalsystem för graviditets- och förlossningsvård. Cambio har fått förtroendet att leverera systemet Cosmic Birth, som kommer att implementeras på barnmorskemottagningar och förlossningskliniker i regionen.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny nationell tidsplan för anslutning till Nationella läkemedelslistan

  I går beslutade riksdagen att senarelägga kravet på att en vårdgivare ska ha system anslutna till den nationella läkemedelslistan, NLL. Nytt datum blir 1 december 2025. Region Stockholm har arbetat tätt ihop med andra regioner för att få till stånd en senareläggning, och igår 29 mars kom äntligen beskedet att tidsplanen ändras och kravet på att vara ansluten senareläggs.

  Hälso- och sjukvård
 • 7 000 50-åringar tog erbjudande om test för prostatacancer

  För att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer tidigt erbjuder Region Stockholm sedan förra året män som fyller 50 år att delta i Organiserad prostatacancertestning (OPT). Hittills har 19 000 män fått erbjudandet och 7 000 – 36 procent – har lämnat ett PSA-prov.

  Hälso- och sjukvård
 • Fler får sin sjukvårdskallelse digitalt

  Allt fler patienter får sina kallelser i appen Alltid öppet sedan möjligheten kom för ett år sedan. Fler och fler verksamheter inom Region Stockholm använder e-kallelser, som underlättar för patienten och sparar resurser för vården.

  Hälso- och sjukvård
 • Utökad finansiering till bussterminal i Katarinaberget

  Trafiknämnden föreslog den 22 mars att regionfullmäktige fattar beslut om utökad budget fram till och med november 2023 och ett förnyat genomförandebeslut för projekt Bussterminal Slussen.

  Kollektivtrafik
 • Så går Roslagsbanan vid en förlängning till city

  Den 22 mars 2023 fattade trafiknämnden beslut om lokaliseringsutredningen för Roslagsbanan som slår fast att banan bör gå via Odenplan vid en förlängning till city.

  Kollektivtrafik
 • Dubblat anslag för hållbar upphandling

  Sveriges regioner fördubblar anslagen till det nationella kansli som samordnar arbetet med hållbara upphandlingar. Region Stockholm står värd för kansliet.

  HållbarhetRegional utveckling
 • Folkhälsan allt bättre i Stockholms län – men skillnaderna stora

  Stockholmarna lever längre, andelen rökare minskar och fler skattar sin egen hälsa som god eller mycket god. Allt färre dör av hjärtinfarkt, stroke och cancer. Men skillnaderna mellan olika grupper i samhället är stora. Det visar Region Stockholms Folkhälsorapport 2023.

  Hälso- och sjukvård
 • Kompetensbrist väntas inom flera branscher i Stockholms län

  Stor brist på yrkesutbildad kompetens väntas inom flera branscher i Stockholmsregionen under de närmaste 10 åren. Störst väntas bristen bli inom vård- och omsorgsyrkena där underskottet prognostiseras till 17 000 personer år 2035.

  Regional utveckling