Nytt samarbetsavtal med Gotland om katastrofmedicinsk beredskap

Region Stockholm och Region Gotland bildar tillsammans sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland. Sjukvårdsregionen har ett övergripande samverkansavtal med flera underavtal. Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om att ingå ett nytt underavtal om kris- och katastrofmedicinsk beredskap samt civilt försvar. Det nya underavtalet omfattar samverkan både före, under och efter en särskild händelse. 

–  Samverkan är en viktig del av samarbetet inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Därför är vi väldigt glada över att ha fått till stånd ett nytt samarbetsavtal. Det innebär att vi kan öka den gemensamma förmågan att larma och aktivera de funktioner som är nödvändiga, leda och samordna berörda hälso- och sjukvårdsverksamheter, genomföra sjukvårdsinsatser, utföra sjuktransporter samt samverka på regional och nationell nivå, säger Jessica Vinberg Enhetschef Enheten för Katastrofmedicinsk beredskap.

I den Katastrofmedicinska beredskapen ingår att förebygga, planera inför och hantera konsekvenserna av en särskild händelse för att så långt som möjligt undvika en katastrofsituation i hälso- och sjukvården. Målet med beredskapen är att upprätthålla adekvat vårdkvalitet för alla som behöver.

Avtalet väntas träda i kraft den 1 januari 2024 i båda regionerna.

Fler nyheter