Hundrastgården stängs när Norra Danviksbron renoveras

Torsdag den 5 oktober stänger vi av hundrastgården Saltsjöqvarn som ligger intill Norra Danviksbron. Där hundrastgården ligger kommer en väg för byggtrafiken att anläggas. När renoveringen är klar kommer hundrastgården att öppna igen.

För att arbetsfordon och transporter ska kunna ta sig till och från Norra Danviksbron under dess renovering behöver vi anlägga en byggväg. Den lösning med minst påverkan på närområdet innebär att byggvägen går genom hundrastgården Saltsjöqvarn.

På torsdag den 5 oktober stänger vi av hundrastgården och sedan tar anläggningsarbetena vid. Hundrastgården öppnar igen först när renoveringen är klar, i slutet av 2026 enligt plan. 

Hitta fler hundrastgårdar

Närmaste hundrastgård ligger på Henriksdalsberget, mitt emot torget. Fler hundrastgårdar finns listade på nacka.se/hundrastgardar samt på Stockholms stads webbplats

Träd fälls i samband med arbetena

På fredag kommer vi att fälla några träd i hundrastgården för att  byggvägen ska få plats.

En certifierad arborist är involverad i arbetena för att säkerställa att inga skyddsvärda träd fälls och att inga träd fälls i onödan. De träd som kommer att fällas är en ask och ett sälgträd samt tre döda träd (askar). De levande träd som fälls är unga och kommer att ersättas när renoveringen är klar. 

Läs mer om renoveringen på projektsidan, klicka här.

Fler nyheter