Region Stockholm behåller sitt starka kreditbetyg

Region Stockholm behåller sitt höga kreditbetyg AA+ på lång sikt och A-1+ på kort sikt. Det meddelade det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's den 29 september.

–  Standard & Poor's har under många år bekräftat Region Stockholms höga kreditvärdighet, och denna bedömning ligger fast. Grunden till det höga kreditbetyget är att vi har en robust ekonomi, säger Emma Lennartsson, regiondirektör i Region Stockholm.

– Det höga kreditbetyget innebär att vi har goda möjligheter att fortsätta finansiera investeringar till goda villkor, säger Katarina Holmgren, ekonomidirektör i Region Stockholm.

Trots osäkerhet i den globala ekonomin bedömde Standard & Poor’s i sin rapport från april 2023 att Region Stockholm kommer att klara de finansiella utmaningarna. 

Standard & Poor’s bedömde att Region Stockholm har en skuld- och likviditetshantering som är tillfredsställande, underbyggd av en klok och riskminimerande finansiell styrning. Som en positiv faktor nämnde Standard & Poor’s också ökade skatteintäkter. Detta bekräftas nu i september månads kreditvärdering som Standard & Poor’s har gjort.

Om kreditbetyget från Standard & Poor’s

Standard & Poor's gör en kreditvärdering två gånger per år och lämnar rapport en gång om året, under april månad, som beskriver kreditbetyget. Om resultatet i september inte är förändrat kommer ingen ny rapport på hösten. Sedan 2007 har Region Stockholm näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt. Det kortsiktiga kreditbetyget är det högsta A-1+.

Fler nyheter