Överenskommelse om gång- och cykelbro över Söderström klar

En samsyn kring anläggandet av en gång- och cykelbro mellan Slussen och Gamla stan har nåtts efter två intensiva veckor. Det meddelar idag den arbetsgrupp som Region Stockholm och Stockholms stad tillsatt.

Fler nyheter