Järfälla kommun får Region Stockholms cykelpris 2023

Järfälla kommun tilldelas priset ”Årets cykelprestation 2023” för ett långsiktigt och ambitiöst arbete med att främja ökad cykling. Kommunen har bland annat byggt ut 1,4 kilometer av det regionala cykelvägnätet, arbetat för ökad vintercykling och satsat på nya cykelparkeringslösningar.

Priset delades ut i Järfälla kommunhus idag samtidigt som Region Stockholm släppte det regionala cykelbokslutet för 2023. Det regionala cykelbokslutet är en uppföljning av det arbete som gjorts under året av kommuner och Trafikverket för att genomföra den regionala cykelplanen. Målet är att andelen cykelresor 2030 ska vara 20 procent. Till 2030 ska även det regionala cykelnätet vara fullt utbyggt.

Tre personer som håller i utmärkelsen. Utmärkelsen har en cykel

Agnes Landefjord, cykelkansliet Region Stockholm, Helena Ma och Dalibor Sentic trafikplanerare, Järfälla kommun.

– Vi är så glada över att ta emot den här utmärkelsen. Vi är stolta över vårt långsiktiga arbete med regionala cykelstråk, säkra skolvägar för barn och många andra insatser som uppmuntrat och underlättat för cykling. Den här utmärkelsen ger oss energi för att göra ännu mer, säger Nina Karlsson, bygg- och miljödirektör för Järfälla kommun.

Region Stockholms mål är att hela det regionala cykelvägnätet på 800 km ska vara utbyggt till 2030. Under året har 15 kilometer av det regionala cykelnätet byggts ut och därmed når en fjärdedel av nätet regional standard, motsvarande 200 kilometer.

I årets bokslut finns också nya riktlinjer presenterade för hur omledningen av de regionala cykelstråken kan ske vid vägarbeten eller andra trafikpåverkande arbeten. Riktlinjerna ska fungera både vid kortvariga och långvariga byggprojekt.

– Det är positivt att det regionala cykelnätet fortsätter att byggas ut, bland annat tack vare ett långsiktigt arbete hos länets kommuner och Trafikverket. Med hjälp av tydliga prioriteringar och god samverkan fortsätter vi arbetet tillsammans vidare mot målet om ett fullt utbyggt regionalt cykelnät, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Hör Dalibor Sentic, trafikplanerare Järfälla kommun, berätta mer om cykelarbetet i kommunen.

Fler nyheter