Ökad cirkularitet inom hjälpmedelsområdet

Under 2023 har Stockholms läns sjukvårdsområde stärkt sitt arbete med att ge hjälpmedel en längre livslängd genom rekonditionering. Det både minskar miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar ekonomi.

I Stockholms län är det flera tusen personer som är i behov av rullstolar, gånghjälpmedel, epilepsilarm och andra typer av hjälpmedel. Många av dessa hjälpmedel kan få en längre livslängd om de rekonditioneras och får service regelbundet. Rekonditionering innebär att ett redan använt hjälpmedel återställs till funktionsdugligt skick så att en ny person kan använda det.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har under 2023 stärkt sitt arbete med cirkularitet inom hjälpmedelsområdet. Verksamheten har genomfört en omfattande kartläggning för att bland annat kunna öka andelen rekonditionerade hjälpmedel och teckna eftermarknadsavtal för att nyttja produkternas fulla livslängd. SLSO arbetar också för att rekonditioneringen ska ske på det mest kostnadseffektiva sättet.

Vilka hjälpmedel som ska prioriteras för rekonditionering beror på vilken kategori de tillhör samt om antalet förskrivningar är stort. Till exempel var cirka hälften av de närmare 10 000 nyförskrivningarna av så kallade CPAP-maskiner för patienter med sömnapné under 2023 en rekonditionerad maskin. En CPAP-maskin skickar ett konstant flöde av lufttryck till halsen så att luftvägarna förblir öppna under sömnen och behandlar på så sätt de spontana andningsuppehållen som hör ihop med sömnapné.

Ett annat exempel är elrullstolar där det har varit möjligt att öka rekonditioneringen. För elrullstolar i klass A och i klass B är andelen återanvända produkter numera hög, med 59 procent respektive 78 procent.

Dessa åtgärder syftar inte bara till att minska miljöpåverkan utan bidrar också till en mer hållbar ekonomi genom att effektivisera resursanvändningen inom hjälpmedelssektorn. Genom att prioritera återanvändning och rekonditionering av hjälpmedel tar vi ett steg närmare en mer hållbar och ansvarsfull vårdmiljö.

  • Senast granskad: 30 april 2024