Empatigym på Södersjukhuset ska stärka patientbemötande

När vårdanställda på Södersjukhuset kände att de saknade stöd, verktyg och praktisk träning i bemötande skapades Empatigymmet. Det är ett spel där medarbetarna får träna sitt bemötande och stärka sin empatiska förmåga.

Som en del av arbetet med social hållbarhet och tillgång till jämlik vård är ett gott patientbemötande av betydelse för patientupplevelsen, patientsäkerheten och för att motverka risken för diskriminering.

Forskning visar tydligt att stärkt klinisk empati gör att patienter upplever förbättrad vård när de möter empati och respekt. De utvecklar större förtroende för vårdgivare, följer medicinska rekommendationer mer noggrant och uppnår också bättre hälsoresultat.

Även vårdpersonal gynnas av att praktisera empati. Forskning bland läkare har visat att ökad empati i patientmöten leder till större arbetstillfredsställelse och minskad utbrändhet.

För att vårdpersonalen på Södersjukhuset ska kunna träna på sitt bemötande och stärka sin empatiska förmåga på ett lustfyllt, roligt och minnesvärt sätt skapades spelet Empatigymmet. Spelet ska bidra till ett personcentrerat tillvägagångssätt, vilket i slutändan leder till säkrare vård och behandling. Alla patienter ska känna sig respekterade och bra bemötta utifrån sina individuella behov och förutsättningar.

Empatigymmet utvecklades under 2022 och 2023 av Södersjukhusets innovationsavdelning i samarbete med vårdpersonal. Sedan dess har 7 av 10 verksamhetsområden och drygt 600 medarbetare börjat träna sitt bemötande och empatiska förmåga med spelet. Det är över tio procent av personalstyrkan.

Sjukvårdspersonal som har fått vara med och prova Empatigymmet under innovationsfasen har lyft fram värdet av att diskutera svåra frågor och få praktiska verktyg för att stärka patientbemötandet.  Även värdet av att utveckla det kollegiala stödet i arbetsgruppen har uppmärksammats.

Nästa steg är att införa Empatigymmet hos fler verksamheter på Södersjukhuset samt att utvärdera vilka effekter spelet får för patienternas och personalens välbefinnande.

Empatigymmet är uppdelat i åtta olika träningspass:

  • kom i gång-passet
  • icke-verbal kommunikation
  • empati i samtal
  • bredda ditt lag
  • hoppa över empatihinder
  • byt perspektiv
  • gå i någon annans skor
  • navigera i knepiga situationer

Varje träningspass innehåller flera olika kortspel som tar ungefär 30-40 minuter att spela.

Läs mer om empatigymmet här  

  • Senast granskad: 30 april 2024