Nytt arbetssätt minskade energiförbrukning på dialysavdelning

Genom att anpassa drifttider för utrustningen till verksamhetens dialystider har dialysavdelningen på Södersjukhuset kunnat minska sin energiförbrukning betydligt. Det nya arbetssättet sparar varje år motsvarande en mindre villas årsanvändning av el.

På Södersjukhuset är dialysavdelningen en central plats där livsviktig vård bedrivs dagligen. Med 32 personer per omgång och öppet sex dagar i veckan är behovet av effektivitet och hållbarhet stort.

Sjukhuset har, genom att anpassa drifttider för utrustningen till verksamhetens dialystider, kunnat minska sin energiförbrukning avsevärt samtidigt som att patientsäkerheten bibehålls.

Tillsammans med Locum genomförde Södersjukhuset en mätning av energiförbrukningen. De tre sakerna som mättes var:

  • pumpenergi för att pressa vattnet genom membranen
  • energi för att hetta upp slingan för sanering
  • pumpenergi för att upprätthålla flöde i slingan

Efter mätningen sattes de nya inställningarna in och en ny jämförande mätning gjordes. Resultatet visade att energianvändningen minskade med 14 000 kilowattimmar per år, vilket motsvarar en mindre villas årsanvändning av el.

En av de centrala punkterna för energibesparingen är RO-anläggningen (Revers Osmos) som används för vattenrening vid dialys. Kraven på vattnet är höga eftersom det används i dialysmaskinerna för att tillverka läkemedel som sedan går direkt in i patientens blodbana.

  • Senast granskad: 30 april 2024