Bidrag

Region Stockholm delar ut olika bidrag till organisationer som företräder eller stöttar personer med funktionsnedsättning. På denna sida hittar du information om de intressepolitiska bidragen samt särskilda bidrag för folkhögskolor. 

Innehåll