Så här gör du en anmälan

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det enklaste och säkraste sättet att framföra synpunkter eller klagomål på vård som du eller en närstående fått är att logga in med e-legitimation på www.1177.se, gå in under Regionen rekommenderar och därefter Lämna synpunkter och klagomål i Region Stockholm/Lämna synpunkter och klagomål hos Patientnämnden. Detta förutsätter oftast att du är folkbokförd i Region Stockholm. Tänk på att om du anmäler för någon annan behövs en fullmakt från personen det gäller.

Vill du inte gå in via 1177.se finner du blanketten här

Fyll i den digitalt och skriv ut, eller skriv ut den och fyll i, och skicka per post till angiven adress (ej e-post). Vi tar av säkerhetsskäl inte emot bilagda filer i e-post.

 

Så här går det till när du skickat in din synpunkt eller ditt klagomål:

 1. Du får en bekräftelse med information om vem som handlägger ditt ärende.
 2. Handläggaren kontaktar dig efter några dagar. Du kan också själv ta kontakt med handläggaren. Då får du reda på hur vi arbetar samt vilka andra du kan vända dig till med ditt klagomål.
 3. Med ditt godkännande skriver förvaltningen till vårdgivaren och ber dem berätta om hur de ser på det som har hänt. De får en kopia på din anmälan med dina personuppgifter.
 4. Vården ges nu möjlighet att bemöta dina synpunkter, att förklara och reda ut det som hänt.
 5. När svaret kommit in till oss skickar vi det i ett brev till dig. Har du anmält ditt ärende via 1177.se kommer du att se svaret där. Det brukar ta drygt en månad att få svar från vården.
 6. Vi hoppas att vården gett svar på dina frågor/synpunkter. Ibland kan dialogen med vården behöva fortsätta. Ärendet avslutas när det inte är nödvändigt, eller möjligt, att komma vidare.
 7. Du hittar kontaktuppgifter till landets övriga patientnämnder hos Inspektionen för vård och omsorg 

  Så här går det till när du kontaktar patientnämnden (pdf)

  What happens now? (pdf)

 

Vill du endast få kontakt med patientnämnden, fyll i nedanstående formulär.
Observera att du inte ska skicka in konfidentiella uppgifter såsom ditt personnummer eller information om din hälsa när du fyller i det då det inte är en anmälan! Formuläret fungerar som en kontaktmöjlighet men vill du få svar från vården behöver vi alltid få en formell anmälan antingen via 1177.se eller ifylld pappersblankett. Dock kommer den information som du fyller i här att registreras och lagras. Patientnämnden är personuppgiftsansvarig.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?