Communitydans

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Communitydans är en demokratisk metod för att erbjuda icke-dansare en möjlighet att uttrycka sig med dans.

Communitydansen leds av en danskonstnär som utgår från en plats och invånarna där, och lyfter fram deras berättelser. Även om ett communitydansprojekt kan se ut på många olika sätt finns några gemensamma ramar:

  • Målgruppen är alla medborgare – vem som helst
  • Danskonstnären fungerar som guide eller inspiratör
  • Deltagarna får möjlighet att göra konstnärliga val
  • Vägen är lika viktig som målet
  • Dansen är både ett verktyg och ett konstnärligt uttryck
  • Man använder en demokratisk metod
  • Ofta har den lokala platsen en central roll i arbetet
  • Deltagaren får hjälp att förmedla sin egen berättelse tillsammans med professionella danskonstnärer.

Om nätverksträffarna

Vi har ett samarbete sedan 2016 med danskonsulenterna i Västra Götaland, där ett nätverk av danskonstnärer som arbetar med communitydans och deltagarbaserade föreställningar träffas för erfarenhetsutbyte och fortbildning. 

Nätverksmöte Communitydans

Vi planerar nästa nätverksträff den 25-26 augusti 2022 i Stockholm.

Läs mer om nätverksträffen här

Tre olika filmer med exempel på communitydans

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?