Vårdförbundets strejk och pågående blockad

Vårdförbundets strejk utökades den 11 juni klockan 11.00. I Region Stockholm berörs framför allt närakuter, sjukhus och vårdcentraler.

Fakta om den pågående blockaden och strejken

Den arbetsmarknadskonflikt som pågår just nu påverkar Region Stockholm på tre sätt:

 • Strejk som påverkar delar av Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset
 • Strejk som påverkar vissa vårdcentraler och alla sex närakuter som drivs av Region Stockholm
 • Övertids-och mertidsblockad som påverkar all vård i regionen. Inom viss verksamhet pågår även en blockad mot nyanställningar.  

Vårdförbundet inledde den 25 april konfliktåtgärder, i form av övertids, mertids- och nyanställningsblockad för sina medlemmar efter att man inte kommit överens om ett nytt avtal om löner och villkor med Sveriges kommuner och regioner (SKR/Sobona). Den omfattar alla Vårdförbundets medlemmar i alla nämnder och bolag samt Capio S:t Görans sjukhus, med undantag för Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus och Tiohundra. Den 4 juni klockan 16.00 hävdes nyanställningsblockaden delvis, men blockaden mot övertid och mertid kvarstår.

Vårdförbundets strejk inleddes den 4 juni och utökades den 11 juni klockan 11.00. I Region Stockholm berörs Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset. Strejken omfattar även regionens alla sex närakuter i egen regi. De är öppna men kommer att kunna ta emot färre patienter än vanligt. Även vissa vårdcentraler som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) samt Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen berörs av strejken.

Sök vård som vanligt och utgå från att ditt planerade besök blir av

Region Stockholm arbetar för att strejken ska påverka dig som patient så lite som möjligt. Om du har behov av vård ska du fortsätta kontakta vården som vanligt. 

 • Sök vård som vanligt om du behöver. Många vårdgivare har öppet som vanligt.
 • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt eller besök 1177.se
 • Vid en livshotande situation, ring 112.
 • Vissa patientbesök kommer att flyttas fram. Din vårdgivare kontaktar dig om ditt inplanerade vårdbesök behöver flyttas fram. Om du inte hör något, så räkna med att ditt besök eller din operation blir av som planerat.
 • Räkna med längre väntetider än vanligt på våra akutmottagningar, närakuter och vårdcentraler.

Läs mer på 1177 . Där hittar du även en lista med alla verksamheter som påverkas.

Våra senast publicerade nyheter om strejken

Ny strejk från Vårdförbundet inledd

Vårdförbundet inledde ytterligare en strejk den 11 juni klockan 11.00. 

Läs nyheten från 11 juni

Flera samhällsfarliga strejkvarsel dras tillbaka

Efter förhandling drar Vårdförbundet nu tillbaka flera av varslen

Läs nyheten från 7 juni

Förhandlingar om samhällsfarlighet pågår

Vårdförbundet har kallats till lokala förhandlingar för att undvika eller begränsa strejken.

Läs nyheten från 5 juni

Vårdförbundets strejk inledd

Vårdförbundets strejk inleddes den 4 juni klockan 11.00. 

Läs nyheten från den 4 juni

Nyhetsarkiv - om strejken 

Fakta

Fakta om arbetstider enligt avtal

Region Stockholm har sedan tidigare tecknat ett lokalt kollektivavtal för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor samt biomedicinska analytiker. Det berör dem som arbetar inom Region Stockholms dygnet runt-verksamhet, inom Vårdförbundets kollektivavtalsområde. Avtalet ger en möjlighet till arbetstidsförkortning när ordinarie arbetstid förläggs till mer natt och fler helger.

Det lokala kollektivavtalet är ett komplement till det centrala kollektivavtalet. Det centrala kollektivavtalet innebär att medarbetare som arbetar i verksamhet som drivs årets alla dagar har ett veckoarbetstidsmått på 38 timmar och 15 minuter, om medarbetaren arbetar minst 20 procent natt är veckoarbetstidsmåttet 36 timmar och 20 minuter och för medarbetare som arbetar minst 30 procent natt är veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter. Nedanstående arbetstidsförkortning minskas således med hänsyn till det centrala avtalet.

Avtalet innehåller tre delar; intjänande till en tidbank, kvarstannandebonus och hållbar arbetstidsförläggning.

Intjänande till en tidbank

Intjänande till en tidbank är beroende på hur många nätter och helger du arbetar.

 • Du som arbetar varannan helg eller minst 20 procent natt under schemaperioden får en timme och 55 minuters arbetstidsförkortning per vecka.
 • Du som arbetar varannan helg och minst 20 procent natt under schemaperioden får tre timmar och 55 minuters arbetstidsförkortning per vecka.
 • Du som arbetar varannan helg på akutmottagningen under schemaperioden får tre timmar och 55 minuters arbetstidsförkortning per vecka.

Du kan ta ut arbetstidsförkortningen i tid, pengar eller pensionsavsättning och minst 40 procent ska tas ut i tid.

 För förlossningsverksamheten gäller följande:

 • Du som är barnmorska och som har din arbetstid schemalagd till minst varannan helg får tre timmar och 55 minuters arbetstidsförkortning per vecka om du arbetar heltid.

Den intjänade tiden förläggs direkt i schemat och veckoarbetstidsmåttet blir då 34 timmar och 20 minuter i stället för 38 timmar och 15 minuter.

Du som är barnmorska kan inte ta ut arbetstidsförkortningen i pengar eller pension.

Kvarstannandebonus

Du som är fortsatt anställd i Region Stockholms dygnet runt-verksamhet och inte har sagt upp dig per den 31 december respektive år får en kvarstannandebonus. Bonusen är på 40 timmar per år och kan tas ut i tid, pengar eller pensionsavsättning.

Hållbar arbetstidsförläggning

När arbetstiden förläggs ska hänsyn tas till forskning kring vad som minskar risken för ohälsa. Det är till exempel viktigt att medarbetaren undviker att arbeta kvällspass med morgonpass dagen efter. Vidare visar forskning att återhämtning mellan arbetspassen är bättre för hälsan än att komprimera arbetstid. Det är också viktigt för hälsan att ha rast under arbetspasset. Detta ska beaktas med utgångspunkt i verksamhetens behov när arbetstidsschemat planeras.

Lär dig mer om våra förmåner för medarbetare

 • Senast granskad: 24 maj 2024