Vårdförbundets blockad inledd

Vårdförbundets blockad mot övertid, mertid och nyanställningar inleddes 25 april klockan 16.00. I Region Stockholm samordnas resurserna för att möta patienternas behov av vård. 

Under våren har det pågått förhandlingar mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR)/Sobona och Vårdförbundet i syfte att komma överens om ett nytt avtal om löner och villkor. Förhandlingarna har inte resulterat i någon överenskommelse och på torsdagen 25 april klockan 16.00 inleddes den blockad mot mer- och övertid samt nyanställningar som Vårdförbundet tidigare varslat om. Blockaden omfattar alla Vårdförbundets medlemmar i alla nämnder och bolag samt Capio S:t Görans sjukhus, med undantag för Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus och Tiohundra. 

De medlemmar som omfattas är anställda med yrkestitlarna sjuksköterska, specialistsjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. Även vissa chefer som är medlemmar i Vårdförbundet omfattas.

I Region Stockholm samordnas resurserna inom regionen och planering sker tillsammans både på kort och lång sikt för att möta patienternas behov. Fokus är att värna patienterna och att upprätthålla akut vård och annan vård som inte kan vänta. Den planerade vården som kan flyttas fram med hänsyn taget till medicinska skäl, kan komma att skjutas upp och patienter behöver räkna med avbokningar. De patienter som berörs kommer att bli kontaktade av vården.

– Vårt fokus är att värna patienterna. I regionen samarbetar vi både centralt och lokalt för att säkerställa att vi kan ge akut vård och annan vård som inte kan vänta, säger chefläkare Johan Bratt.

– Om du är sjuk och behöver vård ring 1177 för rådgivning så att du får vård på rätt ställe. Självklart ska du ringa 112 om läget är livshotande.

Sjukvårdens högsta chefer i regionen samt regionens chefläkare och HR-ledning träffas kontinuerligt för att analysera läget, styra de gemensamma resurserna och vidta nödvändiga åtgärder.

Läs alla våra nyheter om strejkvarslet och den pågående blockaden här

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter