Efterfrågat material

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här samlas snabba genvägar till material och korta fakta kring olika delar av Region Stockholms verksamhet.

Samlad information om Region Stockholms arbete med covid-19

Här hittar du information om läget i vården, Region Stockholms arbete för att minska smittspridningen och vart du ska vända dig för mer information om frågor som rör covid-19.

Samlad information om covid-19

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är med sina 149 ledamöter Region Stockholms högsta beslutande instans.

Läs om regionfullmäktige

Ekonomi och budget

Budgeten är Region Stockholms viktigaste styrdokument. Budgeten innehåller bland annat mål, anslag och resultatkrav som anger inriktningen för verksamheterna och vilka ekonomiska resurser de har att röra sig med.

Budget 2023

Hälso- och sjukvården 2040

Region Stockholm planerar långsiktigt för invånarnas framtida behov. Därför genomförs utredningen Hälso- och sjukvården 2040. Framtidsanalyser kring centrala perspektiv på vården presenteras i delrapporter. En slutrapport som beräknas vara klar 2022 ska ligga till grund för strategiska diskussioner och beslut om konkreta reformer.

Hälso- och sjukvården 2040

Rapportering, statistik och uppföljning av vård

Års- och månadsbokslut, regelbundna nationella mätningar och öppna jämförelser är några exempel mätningar som ger en bred bild av hur mycket vård som finns tillgänglig för invånarna i regionen. Här presenteras några mätningar och rapporter.

Rapportering, statistik och uppföljning av vård 

Kollektivtrafikens utveckling

Befolkningsökningen i Stockholmsregionen ökar belastningen på alla trafiksystem i regionen. I takt med att Stockholm växer måste kollektivtrafiken hålla jämna steg för att miljövänliga, punktliga och tillgängliga resor ska kunna erbjudas även framöver.

Läs om Region Stockholms satsningar på kollektivtrafiken

SL:s kundundersökningar

Varje månad genomför SL en kundundersökning som ger en bild av hur nöjda resenärerna är med kollektivtrafiken. Det handlar om allt från punktlighet, störningsinformation och rengöring till trängsel, personalens bemötande och trygghet.

Senaste rapporterna för upplevd kvalitet i kollektivtrafiken

Fakta om SL och länet

Varje år redovisas viktig data för kollektivtrafiken och utvecklingen av transporter i Stockholmsregionen i en rapport.

Senaste rapporterna för Fakta om SL och länet

Anvisningar för reklam och evenemang i SL-trafiken

Läs hela dokumentet (pdf)

Information om Nya Karolinska Solna, NKS

Avtal, refinansiering och kostnader för NKS

Fallet Macchiarini

Utredning av verksamheten med transplantationer av syntetiska luftstrupar vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Rapporter och underlag kring utredningen av Fallet Macchiarini

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?