Efterfrågat material

Här samlas snabba genvägar till material och korta fakta kring olika delar av Region Stockholms verksamhet.

Samlad information om Region Stockholms arbete med covid-19

Här hittar du information om läget i vården, Region Stockholms arbete för att minska smittspridningen och vart du ska vända dig för mer information om frågor som rör covid-19.

Samlad information om covid-19

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är med sina 149 ledamöter Region Stockholms högsta beslutande instans.

Läs om regionfullmäktige

Ekonomi och budget

Budgeten är Region Stockholms viktigaste styrdokument. Budgeten innehåller bland annat mål, anslag och resultatkrav som anger inriktningen för verksamheterna och vilka ekonomiska resurser de har att röra sig med.

Budget 2021

Budgetprocessen

Framtidens hälso- och sjukvård

För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning på totalt 42 miljarder kronor ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. 

Struktur för akut vård

Så förändras sjukvården i Stockholm

Fakta om SL och länet - rapport

I "Fakta om SL och länet" finns basfakta om SL-trafiken. Här hittar du bland annat information om antal av- och påstigningar på stationerna, säsongsvariationer i resandet, ålder, kön samt kollektivtrafikens marknadsandelar. Rapporten publiceras en gång per år.

Fakta om SL och länet

Kollektivtrafikens utveckling

Befolkningsökningen i Stockholmsregionen ökar belastningen på alla trafiksystem i regionen. I takt med att Stockholm växer måste kollektivtrafiken hålla jämna steg för att miljövänliga, punktliga och tillgängliga resor ska kunna erbjudas även framöver.

Läs om Region Stockholms satsningar på kollektivtrafiken

Riktlinjer för reklam och evenemang i SL-trafiken

Läs hela dokumentet (pdf)

SL:s kundundersökningar

Varje månad genomför SL en kundundersökning som ger en bild av hur nöjda resenärerna är med kollektivtrafiken. Det handlar om allt från punktlighet, störningsinformation och rengöring till trängsel, personalens bemötande och trygghet.

Senaste rapporterna för upplevd kvalitet i kollektivtrafiken

Region Stockholms logotyp och grafiska profil

Behöver du hjälp med en logotyp eller fråga kring den grafiska profilen är du välkommen att kontakta:
digitalkommunikation@regionstockholm.se 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?