Varsel från Vårdförbundet

Under våren har det pågått förhandlingar mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Vårdförbundet i syfte att komma överens om nytt löneavtal. Eftersom förhandlingarna mellan SKR och Vårdförbundet inte resulterat i någon överenskommelse har organisationen varslat om konflikt.

För Vårdförbundets medlemmar innebär varslet en blockad mot nyanställningar samt mer- och övertid. Varslet omfattar alla nämnder och bolag med undantag för Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus och Tiohundra. Varslet träder i kraft den 25 april.

De medlemmar som är uttagna i stridsåtgärd är anställda med yrkestitlarna sjuksköterska, specialistsjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker samt röntgensjuksköterska. Även första linjens chefer som är medlemmar i Vårdförbundet omfattas. Däremot berörs inte de som exempelvis i sin grundkompetens är sjuksköterskor men har en annan yrkesroll.

Syndikalisterna har den 15 april varslat om sympatiåtgärder med Vårdförbundet. Det innebär att de vidtar samma stridsåtgärder som Vårdförbundet från och med den 25 april.

Här kan du läsa mer om vad varslet innebär.

Just nu pågår ett gemensamt arbete inom regionen för att analysera varslet och konsekvenser för den patientnära verksamheten. 

Produktionssamordningen som består av sjukvårdens högsta chefer i regionen samt regionens chefläkare och HR-ledning träffas kontinuerligt för att analysera läget, styra de gemensamma resurserna och vidta nödvändiga åtgärder.

Läs alla våra nyheter om strejkvarslet och den pågående blockaden här

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter