Information om Vårdförbundets blockad

Just nu pågår en facklig blockad som innebär att Vårdförbundets medlemmar inte nyanställs eller jobbar mertid och övertid. I Region Stockholm samordnas resurser för att möta patienternas behov av vård.  

Blockaden omfattar alla Vårdförbundets medlemmar i alla nämnder och bolag samt Capio S:t Görans sjukhus, med undantag för Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus och Tiohundra. Den inleddes den 25 april efter att förhandlingarna mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR)/Sobona och Vårdförbundet inte ledde fram till ett nytt avtal om löner och villkor.  

De medlemmar som omfattas är anställda med yrkestitlarna sjuksköterska, specialistsjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. Även vissa chefer som är medlemmar i Vårdförbundet omfattas.

I Region Stockholm jobbar vi tillsammans inom regionen och samordnar resurser för att möta patienternas behov av vård. Fokus är att värna patienterna och att upprätthålla akut vård och annan vård som inte kan vänta. Planerad vård som kan flyttas fram med hänsyn taget till medicinska skäl, kan komma att skjutas upp och patienter behöver räkna med avbokningar. De patienter som berörs kommer att bli kontaktade av vården.

- Vårt fokus är att värna patienterna. I regionen samarbetar vi både centralt och lokalt för att säkerställa att vi kan ge akut vård och annan vård som inte kan vänta, säger chefläkare Johan Bratt.

- Om du är sjuk och behöver vård ring 1177 för rådgivning så att du får vård på rätt ställe. Självklart ska du ringa 112 om läget är livshotande.

Sjukvårdens högsta chefer i regionen samt regionens chefläkare och HR-ledning träffas kontinuerligt för att analysera läget, styra de gemensamma resurserna och vidta nödvändiga åtgärder.

Fler nyheter