Politik och demokrati

Avsluta lättläst Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det är politiker som bestämmer i Region Stockholm. Politikerna är valda av folket. Regionfullmäktige är ungefär som regionens riksdag. 149 män och kvinnor är med i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige träffas åtta gånger varje år.
De diskuterar och beslutar om olika saker,
till exempel hälsovård, sjukvård och trafik.

Politiker som är med i regionfullmäktige
kallas ledamöter. 
Det är val till regionfullmäktige vart fjärde år.
Nästa val är i september 2026.

Vi som bor i Stockholms län väljer då ett politiskt
parti som vi röstar på.  
Sedan får politikerna platser i regionfullmäktige.
Hur många platser partiet får beror på hur många
personer som har röstat på dem.

Platser i regionfullmäktige nu

 • Centerpartiet 9 mandat
 • Kristdemokraterna 10 mandat
 • Liberalerna 9 mandat
 • Miljöpartiet de gröna 6 mandat
 • Moderaterna 31 mandat
 • Socialdemokraterna 50 mandat
 • Sverigedemokraterna 16 mandat
 • Vänsterpartiet 18 mandat

Region, riksdag och kommun

Sveriges politik bestäms i regioner,
i riksdagen och i kommunerna.  

Det är Sveriges riksdag som beslutar om
politiken för hela landet.
Men varje kommun ansvarar för till exempel
sina förskolor och grundskolor.  
I Sverige finns 290 kommuner.

Regionen ansvarar för hälsovård, sjukvård
och kollektivtrafik i området.
Kollektivtrafik kan vara bussar och tunnelbana.

Riksdag – hela landet

Riksdagen ansvarar för:

 • vägar, järnvägar och flygplatser
 • polis och domstolar
 • universitet och högskolor
 • Riksdagen har 349 ledamöter.
 • Riksdagen stiftar nya lagar.
 • Riksdagen beslutar om skatter och avgifter.

Regioner

Regionen ansvarar för:

 • hälsovård och sjukvård
 • tandvård
 • kollektivtrafik
 • Det finns 21 regioner i Sverige.
 • Regionfullmäktige bestämmer i regionen.
 • De bestämmer om skatten till regionen.

290 kommuner

Kommunen ansvarar för:

 • förskolor, grundskolor och gymnasieskolor
 • socialtjänst
 • äldreomsorg
 • Kommunfullmäktige bestämmer i kommunen.
 • De bestämmer om skatten till kommunen.

Så fattas ett beslut  

Tjänstemän arbetar med att förbereda beslut
och att genomföra det som politikerna beslutar.
En tjänsteman kan vara en man eller en kvinna.
En tjänsteman är inte medlem i något politiskt parti. 

Regiondirektören är chef över tjänstemännen.
Han eller hon har ansvar för att det blir så som
politikerna har beslutat.
Att besluta är att bestämma något.

Regionstyrelsens uppgift är att styra och
att leda regionens olika arbeten. 

Du kan påverka

Du kan påverka hur regionen ska arbeta
och vem som ska styra regionen.
Du kan också klaga på regionens beslut.

Här kan du läsa om sex olika sätt att påverka:

1. Var med i ett politiskt parti

Politiska partier i regionfullmäktige
bestämmer över landstinget.

I regionfullmäktige finns nu partierna
Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna,
Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr tillsammans i minoritet i samarbete med Vänsterpartiet.

När det är val till regionfullmäktige
kan medborgarna välja
att samma partier ska styra regionen
eller att andra partier ska styra.

2. Rösta vart fjärde år

Vart fjärde år är det regionval.
Det är samtidigt som valen till riksdagen och kommunerna.

Då kan du rösta på det parti som du tycker
har den bästa politiken inom hälsovården,
sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län.

3. Följ debatten i fullmäktige

Om du lyssnar på debatten i regionfullmäktige
får du kunskap och kan ha mer åsikter om regionen.

Regionfullmäktiges möten är öppna för alla.
Mötena börjar klockan 10.00
i Landstingshuset på Hantverkargatan 45 i Stockholm.
Alla möten i fullmäktige sänds också på webb-tv.

Länk till webb-tv-sändningar från fullmäktige

Under rubriken Politik/Politiska organ
hittar du sammanträdeshandlingar.

Länk till politiska organ

4. Kontakta din politiker

Du kan också säga vad du tycker
till politikerna i regionen.
Sedan kanske politikerna skriver en motion 
som fullmäktige beslutar om.
En motion är ett förslag.

Under rubriken kontakta politiker
står det hur du kontaktar alla politiker.

Länk till sidan om hur du kontaktar politiker

5. Läs beslut och dokument

Regionens dokument är offentliga.
Alla i Sverige får läsa offentliga dokument.
Det kallas offentlighetsprincipen.

Du kan söka efter beslut, protokoll och handlingar
från de flesta av regionens nämnder och utskott.
Klicka på rubriken Politik/Sök ärenden och handlingar
eller klicka på länken.

Länk till sök handlingar och beslut

6. Klaga på beslut

Om du tycker att regionen har fattat beslut om något
som regionen inte får bestämma,
eller om du misstänker att beslutet inte är lagligt,
kan du klaga på beslutet.
Det kallas att begära en laglighetsprövning.
Det är domstolen Förvaltningsrätten
som gör laglighetsprövning.

Här finns information om hur du klagar på ett beslut

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?