Nyheter

 • Ökad takt krävs i omställningen för Stockholms län

  Idag släpper Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län den uppdaterade koldioxidbudgeten för Stockholms län år 2022. Koldioxidbudgeten visar vilket utsläppsutrymme länet har och vilka utsläppsminskningar som bör göras för att kunna uppnå Parisavtalets överenskommelse.

  Regional utveckling
 • Föreslagen länsplan lämnas till regeringen

  Remitterat och sammanställt förslag till reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 lämnas nu till regeringen efter beslut i regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott.

  Regional utveckling
 • Region Stockholm behåller sitt starka kreditbetyg

  Region Stockholm behåller sitt höga kreditbetyg AA+ på lång sikt och A-1+ på kort sikt. Det framgår av det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's rapport den 4 april.

  Organisation och styrningEkonomi och budget
 • 4 mars: Lägesrapport om covid-19

  Läget i hälso- och sjukvården har förbättrats avsevärt jämfört med föregående vecka. Antalet sjukskrivna medarbetare i vården minskar och antalet patienter med covid-19 minskar också. Idag rapporteras 343 patienter med covid-19 vid länets sjukhus. Det är 67 färre patienter jämfört med föregående fredag.

  Hälso- och sjukvård
 • 1 mars: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 396 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 102 färre än det som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • 16 februari: Lägesbild covid-19

  Med anledning av smittspridningen av covid-19 rapporterar vi följande lägesbild idag som kompletterar ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Den här rapporten avser den 16 februari 2022.

  Hälso- och sjukvård
 • 11 februari: Lägesrapport om covid-19

  Läget i vården under början av februari är synnerligen ansträngt, med fem av sex sjukhus i stabs- eller förstärkningsläge. Kombinationen med nästan 600 patienter med covid-19, sjukskriven personal och ett mycket stort antal halkskador ställer vården inför stora prov just nu.

  Hälso- och sjukvård
 • Vinnarna av Gyllene Äpplet 2021 utsedda

  Ett stort engagemang för att integrera forskningsprojekt i det dagliga kliniska arbetet och för medarbetarnas utveckling och trivsel, samt säkrare och smidigare undersökning med magnetkamera (MR) för patienter med pacemaker och andra implantat. Det är delar av de förbättringsarbeten inom Region Stockholm som nu belönas med 2021 års Gyllene Äpple.

  Organisation och styrning
 • Ny inriktning provtagning för covid-19 samt förändrade rekommendationer

  Från och med 7 februari 2022 minskar möjligheten för provtagning för covid-19 och senare i veckan förändras restriktioner och rekommendationer för invånarna. Smittspridningen är dock fortfarande stor och det är lika viktigt som tidigare att stanna hemma vid sjukdomssymtom och att se till att ta de vaccinationer som erbjuds. 

  Hälso- och sjukvård
 • Äntligen! Nu går tågen till Kårsta igen

  12 december avslutas den sex månader långa trafikavstängningen på Kårstagrenen och tågen kör återigen hela vägen till Kårsta.

  Kollektivtrafik
 • Sten Kjellström tillträder som VD för S:t Eriks Ögonsjukhus den 1 april 2022

  Sten Kjellström har utsetts till ny VD för S:t Eriks Ögonsjukhus. Sten Kjellström är disputerad överläkare i ögonsjukvård och för närvarande chef för Verksamhetsområde Endokrinsjukvård, Hudsjukvård, Reproduktionsmedicin och Ögonsjukvård vid Skånes universitetssjukhus. 

  Hälso- och sjukvård
 • Konstaterad smitta med virusvarianten omikron

  Region Stockholm har idag fått två bekräftade fall av omikronvarianten av covid-19. Personerna har varit på resa i något av de länder som Folkhälsomyndigheten utpekat som riskområden. Personerna har lindriga symtom. Utöver detta kommer vi inte att kommentera något mer, med hänsyn till patientsekretessen.

  Hälso- och sjukvård
 • Bokningen öppen för åldersgrupp 65 och äldre som vill ta en tredje dos

  Folkhälsomyndigheten har idag beslutat att rekommendera att personer födda 1956 eller tidigare erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19. Bokningen i Region Stockholm är redan öppen. Det ska ha gått minst 6 månader från den andra dosen innan man kan erbjudas en tredje dos. Med en tredje dos vaccin förstärks och förlängs skyddet mot covid-19.

  Hälso- och sjukvård
 • Länets kommuner bjuds in till samtal om förbättrad folkhälsa

  Länets aktörer behöver ha ett tätt och gott samarbete för att säkerställa en god hälsa i befolkningen, och för att hälsoskillnaderna i befolkningen ska minska. Region Stockholm bjuder in ledande tjänstepersoner från länets kommuner till dialogmöten under hösten om hur samverkan kan vässas ytterligare.

  Regional utveckling
 • Nu har bokningen börjat för tredje dosen till de som är 80+

  Idag kl 08.00 startade bokningen för vaccination med tredje dosen vaccin mot covid-19 för de som är födda 1941 eller tidigare och där det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms månadsrapport per augusti 2021

  Resultatet för Region Stockholm till och med augusti 2021 var 1 144 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse mot budget på 392 miljoner kronor. Jämfört med resultatet per juli är det är en förbättring, då utfallet var 529 miljoner kronor lägre än budget.

  Ekonomi och budget
 • Blippa betalkortet blir möjligt för rabatterade biljetter

  Den 13 september utökar trafikförvaltningen möjligheten att blippa betalkortet för att köpa enkelbiljett till att gälla även rabatterade biljetter för pensionärer, studenter och ungdomar. 

  Kollektivtrafik