Nu kan Astra Zenecas vaccin användas till alla över 18 år

Idag meddelade Folkhälsomyndigheten att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 kan ges även till personer som är 65 år och äldre. Det innebär att Folkhälsomyndigheten nu rekommenderar att alla tre vaccin mot covid-19, som är godkända i Sverige, ska ges till alla över 18 år. Den nya rekommendationen innebär att fler äldre snabbare kommer att kunna erbjudas vaccin i Region Stockholm.

Bakgrunden till Folkhälsomyndighetens nya rekommendation är nya data som bekräftar att Astra Zenecas vaccin har god skyddseffekt även för personer som är 65 år och äldre.

- Det här är ett mycket positivt beslut som innebär att vi kommer att kunna öka takten i vaccinationen av personer som är äldre och som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19. Nu kommer vi att kunna erbjuda alla tre vacciner till personer som är 65 år och äldre, och nu lägger vi in en extra växel i vaccinationerna i fas 1 och fas 2, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm.

Enligt Folkhälsomyndigheten visar tre stora studier från Storbritannien att Astra Zenecas vaccin har god skyddseffekt även för personer som över 80 år, och att skyddseffekten är i nivå med övriga godkända vacciner. Folkhälsomyndighetens sammantagna bedömning är alltså att de nya underlagen kring skyddseffekten är tillförlitliga.

- Vi sätter igång direkt med att planera om så att Astra Zenecas vaccin nu också erbjuds personer som är 65 år och äldre. Vi vaccinerar i så hög takt vi hinner med, men i grund och botten råder det tyvärr fortsatt en stor brist på vaccin och det skapar såklart frustration hos många som väntar på sin dos, säger Magnus Thyberg.

Det nya beslutet innebär att Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation från den 2 februari om att begränsa användningen av Astra Zenecas vaccin till personer under 65 år upphör.

Fler nyheter