Förlossningar i länet i januari 2021

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 218 födslar i januari. Det är 221 färre än samma månad 2020, en minskning med 9,1 procent.

Mor och barn vårdas tillsammans vid misstänkt covid-19

Barn som föds av kvinnor med misstänkt coronasmitta separeras inte från mamman. Även vid konstaterad coronasmitta hos modern är utgångspunkten samvård efter förlossningen. Barn och mor vårdas tillsammans om inte barnets tillstånd kräver akut medicinskt omhändertagande och eller neonatalvård. Om barnet behöver vård i samband med förlossning och eftervård sker det enligt vanliga rutiner för vård av nyfödda.

Frågor om besök och medföljande besvaras av förlossningskliniken man ska föda vid.

Välj i vecka 25

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet. Fler än 9 av 10 kvinnor (95,1 procent) fick i oktober föda på den klinik de planerat för.

Länen tar hjälp av varandra

Förlossningsvården har ibland toppar där länen behöver hjälpas åt. Region Stockholm ordnar vid vissa tillfällen plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna och kvinnor från andra län förlöses ibland här. Vid ett tillfälle i januari tog Region Stockholm hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Samtidigt var det 20 kvinnor från andra län som födde på en enhet i Stockholm. Södertälje sjukhus och Danderyd sjukhus tog emot flest kvinnor från andra län.

Stöd från graviditetsbesked till första smakportionen

Mycket av stödet till gravida och nyfödda handlar om vården före och efter förlossningen. På barnmorskemottagningen följs graviditeten och det görs bedömningar av hur mor och barn mår, och om det behövs någon särskild typ av vård i samband med förlossningen. Efter förlossningen startar programmet där de nyfödda går på regelbundna kontroller på barnavårdscentralen.

Förlossningar i januari 2021 per sjukhus

Förändringen mot januari 2020 inom parentes.

Södersjukhuset: 594 (-76)
Södertälje sjukhus: 160 (-39)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 268 (-4)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 346 (-32)
Danderyds sjukhus: 497 (-63)
BB Stockholm: 353 (-7)

Totalt antal förlossningar januari: 2218 (-221)

Fler nyheter