Vaccinering av personer som är 80 år och äldre

Med start måndagen den 8 mars och två veckor framåt skickas brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 för personer som är 80 år och äldre i Region Stockholm. I brevet framgår hur bokningen ska gå till och att vaccinationen genomförs på mottagarens ordinarie vårdcentral.

Brevet med vaccinerbjudande skickas till alla som bor i Stockholms län som är födda 1941 eller tidigare. För att bokningen ska ske så smidigt som möjligt kommer breven att skickas i omgångar spritt inom länet. Det innebär att samtliga brev beräknas skickas under veckorna 10 och 11 till cirka 100 000 mottagare. Knappt en fjärdedel av alla över 80 år är redan vaccinerade.

- Äntligen är vi igång med fas 2 i vaccinationen mot covid-19 och jag tror att intresset kommer att vara stort. Det är viktigt att många vill vaccinera sig, men tyvärr kommer inte alla att få en tid direkt eftersom vi har en stor brist på vaccin, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, och fortsätter:

- Alla som är födda 1941 eller tidigare och är folkbokförda i Region Stockholm kommer att erbjudas tid för vaccination mot covid-19, men det kommer att ta omkring två veckor innan alla brev nått fram.

Brevet som skickas ut är skrivet på svenska och engelska, men innehåller också kortare information på åtta andra språk – arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, polska, ryska, finska och spanska – för att nå ut till alla invånare.

- Vaccintillgången är begränsad och det innebär just nu att endast de som är födda 1941 eller tidigare kan erbjudas vaccin. Det gör vi för att försäkra oss om att de äldsta erbjuds vaccinet först, säger Magnus Thyberg.

Så snart vaccintillgången ökar kommer personer mellan 70 och 79 år att få informationsbrev med erbjudande om att boka vaccination mot covid-19. Enligt regionens nuvarande bedömning kan den vaccinationen starta under vecka 13 eller 14, men kan också bli tidigare om vaccintillgången är god.

Efter den gruppen är det dags för personer som är mellan 65 och 69 år att få erbjudande om vaccination mot covid-19. Nu kan alla vaccinsorter användas för alla åldersgrupper, vilket förbättrar vaccinationstempot i gruppen 65 år och äldre.

Information om vaccinationer i fas 2

  • Boka din vaccination först när du fått brevet.
  • Det kommer inte att finnas drop-in mottagningar för vaccineringen, utan du måste följa instruktionerna i brevet för att boka tid.
  • Många kommer att vilja boka tid samtidigt. Om det är svårt komma fram till vårdcentralen, vänta någon dag innan du försöker igen.
  • Vaccinationen är kostnadsfri. Lämna inte ut ditt BankID eller ditt kontonummer om någon ber om det.

Fler nyheter