• Positivt resultat för Region Stockholm 2022

  Region Stockholm redovisar ett resultat på 4 965 miljoner kronor 2022, vilket ska jämföras med det budgeterade resultatet på 142 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 5,4 procent av de samlande skatteintäkterna. Det överstiger de två procent som enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendation motsvarar en god ekonomisk hushållning. Årsredovisningen beslutades av regionfullmäktige den 9 maj 2023.

  Ekonomi och budget
 • Förslag till omställningsplan vårdval klar

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram ett förslag till omställningsplan för vårdval. Omställningsplanen syftar till att möta det politiska styrets nya inriktning om en mer behovsstyrd vård.

  Hälso- och sjukvård
 • Sommarrapport om läget i vården vecka 27

  På veckans chefläkarmöte konstaterades att det under helgen varit ett högt tryck på akutsjukhusen. Under veckan har det återgått till normalläge, men i delar av vården är situationen fortfarande ansträngd.

  Hälso- och sjukvård
 • Nio av tio födande trygga med förlossningsvården i Stockholm

  SKR:s årliga Graviditetsenkät för 2022 visar att nästan nio av tio födande kvinnor i Stockholms län har känt sig trygga med vården under förlossningen. Nästan lika många svarade att barnmorskan närvarade i förlossningsrummet i den utsträckning de önskade.

  Hälso- och sjukvård
 • Toppbetyg för KI-Region Stockholm i utvärdering om universitetssjukvården

  KI-Region Stockholm uppfyller bäst kvalitetskriterierna i Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården (USV). Forskning är Stockholmsregionens starkaste område, men även innovation, pedagogisk utbildning och samverkan med patienter och närstående lyfts fram.

  Hälso- och sjukvård
 • Positiva resultat för Region Stockholms miljö- och klimatarbete

  Region Stockholms miljö- och klimatarbete tar tydliga kliv framåt. En ny rapport visar bland annat att regionen uppnådde nivån 56 procent förnybara drivmedel i all kollektiv sjötrafik år 2022, en ökning från 20 procent 2019. Detta trots att det länge varit svårt att få fram förnybara drivmedel inom området.

  HållbarhetOrganisation och styrning
 • Region Stockholm skänker transportbil till Ukraina

  På onsdagen anslöt en av Region Stockholms transportbilar till en konvoj med fordon på väg till Ukraina. Bilen har tidigare använts av Ambulanssjukvården i StorStockholm AB, AISAB, och lämnas som bistånd till Ukraina genom föreningen Swedish Rescuers.

  Organisation och styrningHälso- och sjukvård
 • Upphandlingen av vård och drift vid S:t Görans sjukhus annonseras på nytt

  På grund av bristande konkurrens behöver upphandlingen av vård vid och drift av S:t Görans sjukhus avbrytas. Samtliga inkomna anbudsansökningar innehåller formella fel. Region Stockholm har för avsikt att annonsera upphandlingen på nytt så snart som möjligt.

  Hälso- och sjukvård
 • Strejken är över

  SKR, Sobona och Vårdförbundet har accepterat medlarnas bud om ett nytt avtal. Därmed är strejken och blockaden gällande mertid, övertid och nyanställningar över i Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm vill öka antalet kliniska prövningar

  Kliniska prövningar kan innebära att patienter får tidig tillgång till nya behandlingar när andra behandlingsalternativ inte existerar eller ger önskad effekt. Region Stockholm arbetar aktivt för att öka antalet prövningar inom hälso- och sjukvården

  Forskning och innovation
 • SJ kör SL:s pendeltåg från den 3 mars 2024

  Region Stockholm och SJ har tecknat ett avtal avseende drift av pendeltågstrafik. SJ tar över som operatör från 3 mars, med ett avtal som sträcker sig två år. I och med detta får SJ totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. 

  Kollektivtrafik
 • Regionen föreslås ta över 1177 på telefon i egen regi

  Region Stockholm föreslås ta över 1177 på telefon i egen regi. Det föreslås ske genom att regionen förvärvar verksamheten från den nuvarande leverantören Medhelp sjukvårdsrådgivning AB till en värdering av bolaget om 67 miljoner kronor.

  Hälso- och sjukvård
 • Budget 2024: Långsiktig och hållbar kompetensförsörjning ska stärkas

  Region Stockholm ska rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Genom kompetenssatsningar och en ny riktning på personalpolitiken ska fler personer stanna kvar i vårdyrket inom Region Stockholm. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Ny prognos för förlossningsvården

  Nu finns en reviderad plan för förlossningsvården i Region Stockholm för år 2024–2026 med en prognos över antalet förlossningar och ett förslag till kapacitetsplanering per förlossningsklinik.

  Hälso- och sjukvård
 • Många stockholmskvinnor nöjda med förlossningsvården

  Nästan nio av tio gravida i Stockholm skulle rekommendera sin mödravård till någon annan. Lika många tycker att barnmorskan var närvarande vid förlossningen i den utsträckning de önskade. Nio av tio fick också föda på den klinik de planerat för. Däremot efterlyser kvinnor mer stöd, både fysiskt och psykiskt, efter förlossningen. Det visar en enkät där drygt 15 000 kvinnor i Stockholm deltagit.

  Hälso- och sjukvård