Sommarrapport om läget i vården vecka 25

Under sommaren publicerar chefläkaren varje vecka en rapport om läget i vården. Det här är sommarens första rapport.

Chefläkarna och sjukvårdsdirektörerna från alla de större vårdgivarna träffas en gång i veckan från och med midsommarveckan till slutet av augusti för att beskriva läget inom vården, vidta nödvändiga åtgärder och se över samarbetet inom hälso- och sjukvårdssystemet. På veckans chefläkarmöte konstaterades att det finns en god samordnad planering för sommaren i regionen.

-Planeringen för sommaren har pågått under längre tid. Som det ser ut nu kommer vi att ha något fler vårdplatser på akutsjukhusen och på geriatriken jämfört med förra sommaren. Vi har också ett förbättrat läge gällande covid-19 i samhället vilket minskar belastningen på sjukvården. Det går dock inte att helt förutse vilka behov som dyker upp, men beredskapen är god, säger chefläkare Johan Bratt.

-I region Stockholm har vi bland annat vårdcentraler, närakuter och akutmottagningar som står redo att hjälpa dem som behöver det. För att veta vart man ska uppsöka vård är det viktigt att kontakta 1177 för rådgivning. Just nu har vi ett högt tryck på en del närakuter och akutmottagningar och då är det extra viktigt att ta kontakt innan man åker i väg. Det är bättre för invånarna och avlastar också vården. Är läget livshotande ska man alltid ringa 112.

Några åtgärder som vidtas

  • Varje sjukhus arbetar för att säkra upp sin bemanning och flera akutsjukhus har ökat antalet vårdplatser 
  • Förstärkning av den geriatriska vården i form av fler vårdplatser 
  • Extra kapacitet för ambulanshelikoptrarna och ambulansen på vägarna under midsommarhelgen
  • Reviderad och uppdaterad handlingsplan gällande värmebölja
  • Etablerat samarbete och dialog med kommunerna under sommaren

Sommaren 2023 i olika delar av vården    

Blodcentralen

Under sommaren kommer färre blodgivare för att ge blod, men behovet av blod kan vara lika stort som under andra tider på året. Just nu behövs påfyllning av alla blodgrupper. Blod är en färskvara som bara kan lagras i sex veckor och det går åt omkring 100 liter blod per dygn till patienter i Region Stockholm. Både nya blodgivare och de som redan ger blod behövs! Här finns mer information: https://geblod.nu/(öppnas i nytt fönster)

Covid-19

I tisdags vårdades totalt 113 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller i geriatrisk vård. 

Av dessa vårdades:  

  • 2 i intensivvård 
  • 67 på akutsjukhus
  • 44 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus  

1177 

1177 på telefon är tillsammans med vårdcentralerna första kontakten till vården. Det är viktigt att kontakta 1177 för rådgivning för att få hjälp på rätt vårdnivå. Ibland kan det vara väntetid men det är ändå viktigt att ringa. Bra information finns också på 1177.se. Om tillståndet är livshotande ska man ringa 112.

I sommar håller 248 vårdcentraler, 10 närakuter, 6 akutmottagningar för vuxna och 3 för barn öppet som vanligt för att ta hand dem som behöver det.

Akutsjukhusen 

Akutsjukhusen fokuserar på den akuta vården och annan vård som inte kan vänta. Det är något fler vårdplatser öppna på akutsjukhusen denna sommar jämfört med förra. Vid akutmottagningarna kan det dock stundtals vara längre väntetider än vanligt. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter så snart de kan. 

Specialiserad vård för äldre 

Den specialiserade vården för äldre, den geriatriska vården, har planerat att ha fler platser öppna denna sommar än förra sommaren. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid. Inom den specialiserade vården för äldre, geriatriken fanns det i onsdags 964 disponibla vårdplatser.

Förlossningsvård  

Sommaren är en tid på året då många barn föds, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. Förlossningsklinikerna samarbetar tätt för att bereda plats för de födande. Just i sommar väntas cirka 6 500 födslar ske under juni-augusti på någon av Region Stockholms sju förlossningskliniker, vilket är cirka 300 färre födslar än föregående år. Arbetet med att bemanna planerade pass inom förlossningsvården pågår löpande. Under kommande vecka (26) är 613 barn beräknade att födas på någon av Stockholms förlossningskliniker.

Ambulanssjukvård 

Under midsommarhelgen är ambulanshelikoptrarna i tjänst dygnet runt eftersom många invånare befinner sig i skärgården. Denna helg har vi också extra ambulanser insatta på vägarna. Precis som under resten av året så anpassas antalet ambulanser på sommaren efter behovet som finns.   

Samarbete med länets kommuner 

Det sker ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna i länet. Det är särskilt viktigt under sommaren för att säkerställa att patienter som är färdigbehandlade i sjukvården får stöd i hemmet eller särskilt boende om de behöv

Fler nyheter