Fokus på hållbar kollektivtrafik när EU-representanter besökte Stockholm

Som en del av Sveriges ordförandeskap i EU anordnade Region Stockholm en båttur runt Slussen för omkring 100 generaldirektörer och EU-representanter som arbetar med samhällsutveckling. Från båten kunde de blicka ut över det pågående tunnelbaneutbygget, som väntas vara klart 2030.

Slussen i Stockholm är byggd på 1930-talet. Då stod bilar i fokus och platsen byggdes för att lösa den tidens trafikproblem. Nu byggs Slussen om med målet att bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser. Nya och större kanaler byggs för att avleda vattnet och minimera risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Slussen ska bli en effektiv bytespunkt för de som reser kollektivt och också bli bättre för fotgängare och cyklister.

Nya Slussen blir ett nav för den nya tunnelbanan. Detta är ett steg på vägen mot Region Stockholms mål att bli Europas mest attraktiva och klimatneutrala storstadsområde. När utbyggnaden är klar kommer tunnelbanenätet att nå nya områden i Stockholm, som gör det möjligt att bygga över 130 000 nya bostäder.

Den 15 maj fick generaldirektörer och EU-representanter från generaldirektoratet för urban utveckling och territoriell sammanhållning chans att se de pågående byggnationerna. Region Stockholm stod då, tillsammans med Stockholms Stad, värd för ett studiebesök med bland annat en båttur runt nya Slussen.

Elfartyget E/S Sjövägen passerade området för den nya tunnelbanekonstruktionen och byggarbetsplatsen vid Blaiseholmen. Förvaltningschefen Niklas Bergman från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana berättade om projektet med det nya tunnelbanebygget.

Aida Hadžialić, finansregionråd, Gustav Hemming, klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd samt Anton Fendert, trafikregionråd, deltog under studiebesöket. De betonade vikten av hållbara sätt att utveckla Region Stockholm för att möta kommande och ökade behov från invånare och besökare. Och inte minst betydelsen av nära samarbeten nationellt och internationellt för att nå hållbarhetsmålen.

Besöket var en del av Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023 som bland annat innebär ett ökat fokus på Stockholmsregionen och dess hållbarhetssatsningar.

Läs mer om Region Stockholms arbete med regional utveckling.

Läs mer om Region Stockholms arbete med EU-frågor

Fler nyheter