• Så ska patienter med post-covid få vård

  Omkring 5 000 personer behandlas just nu i Stockholm med långvariga problem efter att ha varit sjuka i covid-19. Det som i medicinska termer kallas post infektiöst tillstånd.

  Hälso- och sjukvård
 • Nu kan Astra Zenecas vaccin användas till alla över 18 år

  Idag meddelade Folkhälsomyndigheten att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 kan ges även till personer som är 65 år och äldre. Det innebär att Folkhälsomyndigheten nu rekommenderar att alla tre vaccin mot covid-19, som är godkända i Sverige, ska ges till alla över 18 år. Den nya rekommendationen innebär att fler äldre snabbare kommer att kunna erbjudas vaccin i Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • Förslag till beslut kring ägarförändring i MedHelp AB

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har idag lämnat sitt förslag till beslut inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 9 mars vad gäller den ägarförändring som MedHelp AB har lämnat in för godkännande.

  Hälso- och sjukvårdOrganisation och styrning
 • Stockholms universitet avslutar sin genomlysning av Nya Karolinska Solna-projektet

  Nu avslutar Stockholms universitet sitt treåriga forskningsprojekt för genomlysning av Nya Karolinska Solna-projektet. Det sker genom att en avslutande bok överlämnas den 26 februari, där resultat från samtliga delprojekt redovisas. Region Stockholm har löpande fått delrapporterna och dragit lärdomar av de utvärderingar som har gjorts och kommer nu även gå igenom de slutsatser som framkommer i den avslutande boken.

  Hälso- och sjukvårdOrganisation och styrning
 • 446 900 färre vaccindoser i februari

  Nu pågår vaccinationerna mot covid-19. Totalt är nu 122 000 doser registrerat använda i IT-verktyget Vaccinera. Hade vi fått mer vaccin hade betydligt fler kunnat vaccineras. Under bara februari månad har det blivit 79 procent färre doser än prognosen visade i december. Från 567 500 doser till 120 700 doser. För månaderna februari till och med april så visar den senaste prognosen en halvering av antalet vaccindoser. Från prognosen i mitten av december som visade 1 953 300 doser till 985 800 doser i gårdagens prognos.

  Hälso- och sjukvård
 • Johan Bratt blir tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

  Regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp har utsett chefläkare Johan Bratt som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör från och med 28 februari då Björn Eriksson avslutar sin tjänst för att börja som generaldirektör för Läkemedelsverket.

  Hälso- och sjukvårdOrganisation och styrning
 • Förlossningar i länet i januari 2021

  Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 218 födslar i januari. Det är 221 färre än samma månad 2020, en minskning med 9,1 procent.

  Hälso- och sjukvård
 • Resorna med SL märks med Bra Miljöval

  Alla SL-resor med buss, tåg och spårvagn märks nu med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det betyder att SL:s resor uppfyller märkningens nya och hårdare krav på persontransporter. De gäller till exempel spårbarhet för elbussbatterier och redovisning av farliga kemikalier i nya fordon.

  Kollektivtrafik
 • Nya regionala rekommendationer

  Distans- eller fjärrundervisning för högstadie- och gymnasieskolor under vecka 10, alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken, avstå från icke nödvändiga resor och användning av munskydd i vissa inomhusmiljöer är några av de nya regionala rekommendationerna som gäller från och med 23 februari.

  Hälso- och sjukvård
 • PCR-provtagning för inresande öppnar i Arlandas bagagehall

  Testa dig direkt vid ankomst samt efter fem dagar och stanna hemma i sju dagar. Det är Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer för personer som varit utomlands. Idag öppnar fler än tio provtagningsbås i bagagehallen terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport där svenska medborgare som bor i Stockholms län och personer med uppehållstillstånd kan testa sig kostnadsfritt direkt vid ankomst.

  Hälso- och sjukvård
 • Stockholmsregionen behöver kraftsamla sig ur pandemin

  Regionen kan vända krisen som pandemin orsakat och återhämta sig till det tidigare goda läget, om man kraftsamlar inom de mest angelägna frågorna: kompetensförsörjning, fler bostäder, mer hållbara transporter, underlätta för forskning och innovationer samt att öka de internationella kontakterna.

  Organisation och styrningRegional utveckling
 • Region Stockholm presenterar positivt resultat 2020

  Region Stockholm visar ett positivt resultat på 5 802 miljoner kronor. Det framgår av Region Stockholms bokslutskommuniké för 2020.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Brist på vaccin mot covid-19

  Den enskilt viktigaste frågan kring vaccinationerna mot covid-19 är vaccinbristen och de ständigt ändrade beskeden. Finns det inte vaccin går det inte att vaccinera. Nu måste nationella myndigheter driva på vaccinproducenterna för att få tydliga besked om vaccinleveranser så att Region Stockholm kan ge besked till vaccinatörer och invånare om när olika grupper kan vaccineras.

  Hälso- och sjukvård
 • Pristagare av Gyllene Äpplet 2020

  Större närvaro av kuratorer och psykolog på avdelningar och mottagningar och möjlighet till storskalig testning under covid-pandemin. Det är två resultat av förbättringsarbeten inom Region Stockholm som nu belönas med 2020 års Gyllene Äpple.

  Organisation och styrning