För en strategisk utbyggnad av regionala cykelvägar

Den 2 september cyklade politiker och tjänstepersoner från länets kommuner, Trafikverket och Region Stockholm gemensamt delar av ett cykelstråk som har prioriterats för utbyggnad inom den regionala cykelförhandlingen, sträckan Norrtull-Häggvik. Genom att cykla stråken tillsammans blir det lättare att se vilka insatser som behövs göra.

Under cyklingen var målet att skapa en gemensam bild och identifiera vilka utmaningar och möjligheter som finns längs sträckan. Den regionala cykelförhandlingen har pekat ut två cykelstråk inom Stockholms län som kommer att prioriteras. Utöver stråket Norrtull – Häggvik är den andra sträckan Botkyrka-Liljeholmen. Stråken är utvalda för att det finns stor potential för en ökad regional cykling med en god cykelinfrastruktur på plats.  

Etappen som cyklades under dagen var mellan Helenelund pendeltågsstation och Ulriksdal pendeltågsstation.

För en sammanhängande cykelinfrastruktur

Länets kommuner och Trafikverket arbetar tillsammans med Region Stockholm för en sammanhängande cykelinfrastruktur som binder ihop stockholmsregionen. För den som cyklar i stockholmsregionen ska det inte märkas när man passerar en kommungräns. Cykelstråken ska hålla hög standard och vara trafiksäkra oavsett var man i länet befinner sig.  

– Att få ny infrastruktur på plats är en process med många inblandade, från planerare till beslutsfattare. Genom att cykla stråken tillsammans skapar vi oss en bild tillsammans av vilka insatser som behövs, säger Mikael Ranhagen, regional cykelförhandlare för Region Stockholm.

Den regionala cykelplanen pekar ut ca 800 kilometer regionala cykelstråk. Det är i huvudsak länets kommuner och Trafikverket som ansvarar för planeringen och utbyggnaden av cykelstråken men insatserna behöver samordnas.

– Region Stockholm har en viktig roll att fylla som samordnare för en strategisk utbyggnad av det regionala cykelnätet. Inom ramen för den regionala cykelförhandlingen förs fördjupade diskussioner i de utvalda stråken och vi söker lösningar gemensamt, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör och regional cykelförhandlare för Region Stockholm.

Läs mer

Regionala cykelplanen för Stockholms län

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter