KI Science Park Day 2022, för innovation och tillväxt i Stockholm

På Karolinska institutets Science Park Day den 25 augusti deltog innovativa företag, politiker, ledare och aktörer inom Life Science. Djupgående diskussioner och föredrag blandades med mingel. Syftet var främja samarbetet inom Life science sektorn och därmed ytterligare stärka innovationsklimatet i Stockholmsregionen.

Stockholm siktar på att bli en av världens främsta Life science-regioner. För att förverkliga detta mål lanserades förra året den första gemensamma regionala Life Science-strategin. Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet, Irene Svenonius, finansregionsråd Region Stockholm och Amelie Tarschys Ingre, ordförande i innovations- och utvecklingsnämnden Region Stockholm, gav sina perspektiv på utvecklingen och möjligheten för innovativa företag att kunna starta och växa i Stockholm.

Ett par globala företag delade med sig av goda exempel och om sina nästa steg, men också hur det lokala engagemanget tillför värde till sina organisationer. Även några nystartade företag diskuterade investerarperspektivet i att skala upp ett sk deep tech-företag, det vill säga företag som bygger på omfattande vetenskaplig forskning eller teknisk utveckling.

Förmiddagen avrundades med ett panelsamtal med frågan om hur vi utvecklar detta biovetenskapliga ekosystem till nästa nivå? Vilka samarbetsinsatser, roller och verktyg stödjer vägen till en världsledande region inom Life science. Clara Hellner, Forsknings och innovationsdirektör i Region Stockholm lyfte vikten av att främja ett klimat där de olika aktörerna har god kännedom om varandra och om vem som vet och gör vad. En god samverkan betyder att det ska vara lätt att lyfta telefonen och ringa när man har en fråga och att tillit till systemet är nödvändigt. Ordet för dagen var proximity dvs ekosystemet förutsätter att man finns nära, i närheten av och anslutning till varandra för att förändring ska ske och just detta lyfte alla talare i olika sammanhang.

Lilian Wikström tf VD, KI Holding AB och Richard Cowburn, Head External Engagement Office, Karolinska Institutet var båda tydliga med att ett öppet campus, en god affärsmodell för scienceparks och att aktörerna har en gemensam målbild, är nyckelfaktorer. Caroline Arehult VD, Akademiska Hus lade till hållbarhet och ett nyfiket sinne.

Ett pass handlade erfarenheter och slutsatser som hittills framkommit i projektet Stockholm Life Tech. Projektet har som mål att till att vidareutveckla och tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer för små och medelstora företag och därigenom öka Stockholmregionens attraktionskraft. Återigen är samarbete nyckelordet för att utveckling ska kunna ske.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter