26 augusti: Tionde rapporten om sommarens vård

Nu förbättras läget i hälso- och sjukvården vecka för vecka i takt med att fler medarbetare kommer tillbaka efter ledighet. Det innebär till exempel fler öppna vårdplatser vid akutsjukhusen och fler vårdplatser inom geriatriken. Den här veckan har akutsjukhusen ökat med nästan 290 fler disponibla vårdplatser. 

Veckans chefläkarmöte 

Varje torsdag har chefläkarna från alla de större vårdgivarna ett möte för att beskriva läget och se över samarbetet inom hela hälso- och sjukvårdssystemet. I takt med att fler medarbetare nu återkommer efter semestern kommer vården att utföra alltmer av den planerade vården. 

- Vi kan nu komplettera akutvården och annan vård som inte kan vänta med den planerade vården. Målet är att beta av så stor del av de vårdköer som uppstått under pandemin och se till att alla som önskar ska kunna få vård inom vårdgarantins gräns, säger Johan Bratt chefläkare i Region Stockholm.

- Vi hoppas se en snabb minskning av antalet patienter som behöver vårdas vid sjukhus för covid-19 för att frigöra resurser för den planerade vården, säger Johan Bratt.

- Från och med idag kan alla personer som fyllt 18 år och där det gått minst fyra månader sedan den senaste dosen boka en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Vaccinationen ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom. För dig som ännu inte påbörjat din vaccination är det hög tid att göra det. All information om vaccinationerna finns att läsa på 1177.se, säger Johan Bratt. 

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Covid-läget 

I morse vårdades totalt 200 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller i geriatrisk vård.   

Av dessa vårdades:   

  • 3 i intensivvård  
  • 116 på akutsjukhus (exkl IVA) 
  • 81 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus   

Under motsvarande vecka förra året (2021) vårdades i genomsnitt 77 patienter om dagen med covid-19 på länets sjukhus.

Vårdplatsläget 

Under vecka 34 var det totala antalet disponibla vårdplatser vid akutsjukhusen 2 708. Det är en ökning med 286 vårdplatser jämfört med föregående vecka. En disponibel vårdplats är en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

Inom den specialiserade vården för äldre, geriatriken fanns det i onsdags 949 disponibla vårdplatser att jämföra med 860 platser föregående vecka. Vid chefläkarmötet rapporterades gott om lediga geriatriska vårdplatser.

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har genomsnittligt under juli i år haft 2 952 patienter inskrivna jämfört med 2 874 för juni förra året. Det är ytterligare 78 patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid akutsjukhus eller geriatrik.

Sommaren 2022 i olika delar av vården     

1177 på telefon   

1177 på telefon är som vanligt tillsammans med vårdcentralerna första kontakten till vården. Stundtals uppstår väntetid till 1177 på telefon. Stanna då kvar i telefon och vänta på rådgivning om hur, var och när du får vård för just dina symtom. Du kan också läsa och få bra information på 1177.se. 

Vårdcentralerna  

Här får du oftast vård, antingen via videobesök eller vid en fysisk undersökning. Behöver du undersökas fysiskt kommer du dit och träffar läkare. På vårdcentralen tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla vårdcentraler har öppet som vanligt. Nu utför vårdcentralerna allt fler uppföljningar och annan vård som kunnat vänta under sommaren.

Närakuter   

1177 på telefon kan ge dig råd om närakuten är den bästa vårdformen för dig. Närakuterna har öppet som vanligt och tar emot patienter med akuta sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser men inte heller kan tas omhand på vårdcentralen. Närakuterna kan ta hand om många sjukdomstillstånd och har i regel kortare väntetider än akutsjukhusens akutmottagningar.

Akutsjukhusen 

Nu återgår akutsjukhusen till mer normal drift och utför även planerad vård. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vi ber att du som är akut sjuk, och dina närstående, visar tålamod och respekt för att det kan ta tid när andra har ännu större medicinska behov. Vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter så snart de kan.

Specialiserad vård för äldre, geriatrik 

Den specialiserade vården för de äldre, den geriatriska vården har fler platser öppna än förra veckan och har nu relativt gott om lediga vårdplatser. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid.  

Förlossningsvård   

I år är det färre förlossningar än tidigare år och målet är att så många som möjligt ska få föda vid den förlossningsklinik som är deras förstahandsval. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön vid förlossningsklinikerna fortsätter under hösten.  

Så här långt i år har det fötts ungefär sju procent färre barn jämfört med 2021. 

Innevarande vecka har vi haft tekniskt fel i inrapporteringen av förlossningsstatistiken. Därför finns ingen vecko-statistik från den gångna veckan.

Psykiatrisk vård   

Den psykiatriska vården har öppet i stort sett som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård.  

Ambulanssjukvård  

Det finns många typer av ambulanser som alla arbetar nära tillsammans för att transportera de patienter som behöver komma till eller mellan sjukhus. Även här märks en återgång till normala rutiner och ökad kapacitet. Under sommaren har vi haft en extra stor kapacitet för ambulanshelikoptrarna att ta uppdrag eftersom många invånare finns i skärgårdsmiljön där den vanliga ambulansen har svårt att ta sig fram.  

Samarbete med länets kommuner 

Det sker ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna i länet. Det är särskilt viktigt under sommaren för att säkerställa att patienter som är färdigbehandlade i sjukvården får stöd i hemmet eller särskilt boende om de behöver.  

Så här rapporterar vi under sommaren 2022 

Det här är sommarens sista rapport om läget i vården. På tisdagar rapporterar vi om det aktuella covid-19 läget. Övriga dagar kommer en kort dagslägesrapport om covid-19.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter