Nyheter

 • Ny rapport om drama och teater för att motverka stigma i psykosvården

  En ny rapport visar att drama och teater kan hjälpa patienter med nydebuterad psykossjukdom att må bättre. Genom konstformen ges möjlighet att uttrycka sig och känna sig sedd. Alla deltar på lika villkor, vilket minskar stigma och ger egenmakt.

  KulturHälso- och sjukvårdKultur och hälsa
 • Ny rapport om levande musik i barnsjukvården

  Inom barnsjukvården kan musiken fungera avledande eller distraherande, men den kan också göra barn mer aktiva och skapa en mer normaliserad upplevelse under en sjukhusvistelse.

  KulturKultur och hälsaHälso- och sjukvård
 • Ny rapport om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande

  I rapporten "Kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande – En sammanfattning av en kartläggande litteraturöversikt" lyfter Folkhälsomyndigheten kulturens välgörande inverkan på hälsan.

  KulturKultur och hälsaHälso- och sjukvård
 • Musikterapin når direkt till känslorna

  Genom musikterapi kan familjer på Södersjukhusets neonatalvårdsavdelning få stöd i att knyta an till varandra. Musikterapin ger föräldrarna en möjlighet att för en stund släppa oron och bara vara här och nu med barnen.

  KulturKultur och hälsa
 • Gestaltade rum för stillhet och för avsked

  För många är den kommande Alla helgons dag en helgdag att minnas nära och kära. Många gravplatser fyller höstmörkret med rader av levande ljus. För den som inte kan ta sig utanför sjukhuset vill vi uppmärksamma några öppna rum för stillhet.

  På sjukhus finns även vårdens rum för avsked med möjlighet för anhöriga att ta ett sista farväl. Med stor omsorg gestaltas dessa olika rum. 

  KulturKultur och hälsaOffentlig konst
 • Musikterapi för barn på BUP Norrtälje

  BUP i Norrtälje har två musikterapeuter anställda så att barn och ungdomar kan erbjudas behandling med musikterapi.

  Hälso- och sjukvårdKulturKultur och hälsa
 • Magnus Huss-mottagningen gör en satsning för äldre patienter och testar kurs i kravlös dans.

  Magnus Huss-mottagningen gör en satsning för äldre patienter och testar nu en kurs i kravlös dans. Dansen hålls i samarbete med Balettakademin och Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Balettakademin har under några år arbetat enligt metoden Dans för Parkinson som bygger på att deltagarnas fokus sätts på fantasi, kreativitet, eget uttryck och glädje. Alla ska kunna känna sig välkomna oberoende av dagsform.

  Hälso- och sjukvårdKultur och hälsa
 • Musik- och sånglek på barnavårdscentraler

  Skillnaderna i hälsa i Stockholms län är stora. Målet för Region Stockholms verksamheter är att nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet. Forskning visar att i grupper med stor ohälsa har kulturinsatser allra störst påverkanskraft. Tidigt stöd till barn med psykosocial ohälsa ökar chanserna för en positiv utveckling.

  KulturKultur och hälsa
 • Satsning på kultur

  Beroendecentrum satsar på att integrera kulturinsatser även i beroendevården och ett samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvårdKultur och hälsa
 • Levande musik i barnsjukvården - ett välkommet avbrott

  I ett musikaliskt pilotprojekt på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset har barn och deras anhöriga fått uppleva levande musik under sin sjukhusvistelse. Nu genomförs följeforskning om musik i barnsjukvården.

  KulturKultur och hälsaHälso- och sjukvård
 • Musikmöten i tider av pandemin

  När pandemin förändrade allt fick Ulla Olsson som är kulturansvarig på Handengeriatriken hitta nya vägar för kulturen. Se filmen där hon möter patienter i ett musikmöte och berättar om det nya arbetssätt som uppstått under coronapandemin.

  Hälso- och sjukvårdKulturKultur och hälsa
 • En guide in i konsten för patienter och personal

  Konstblick är en enkel guide som tagits fram på initiativ av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, för att öka intresset för konstverken i Region Stockholm och på så sätt öka välbefinnandet för patienterna.

  KulturKultur och hälsa