Så kan kravlös dans bidra till främjad hälsa för unga tjejer

Genom att fokusera på kroppens rörelser och samspela med varandra, kan dans bidra till stärkt självförtroende och ökad social sammanhållning. Kravlös dans för unga tjejer bidrar till en ökad tilltro till den egna förmågan och en känsla av gemenskap.

På Rudbecks gymnasium i Sollentuna får en grupp unga nyanlända tjejer delta i kravlös dans en timme varje vecka under skoltid. De kommer från olika delar av världen och har olika bakgrunder och erfarenheter. Dansen fungerar som ett universellt språk som främjar både individuell och social trygghet.

Dansens omedelbara effekter

En onsdag eftermiddag samlas tjejerna för terminens sista danslektion. Trots att några av dem känner sig trötta, deltar alla när musiken börjar. Var och en uttrycker sig genom dans på sitt eget sätt. En av deltagarna beskriver sin upplevelse efter dansen:

Efter dansen är jag avslappnad, glad, lugn och fri. Det är som att jag har burit på något tungt i mitt hjärta, men det lättar när jag dansar."

Detta initiativ, ledd av danspedagog Lina Asplund från Kulturskolan i Sollentuna, visar på hur kravlös dans kan ha en positiv inverkan på ungas välmående.

Betydelsen av kulturaktiviteten för deltagarna

Projektet har drivits sedan april 2024, tack vare ett samarbete med Kulturskolan och engagerade lärare på gymnasiet. Tanja Gutman, lärare i svenska som andraspråk, tog initiativet efter att ha upptäckt metoden Dansa utan krav genom Region Stockholms Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Narjes Miryeganeh, som stödjer elever som talar persiska, berättar att dansen hjälper även de blygaste att öppna upp sig och våga vara sig själva. "För flickor från länder som Afghanistan, där de ofta varit begränsade i sina uttryck, erbjuder dansen en unik frihet." Dansen kan ha betydelse också på ett individuellt plan. Den fyller den estetiska, skapande upplevelsen med en särskild kommunikativ funktion i det inre livet och känslorna.

En av deltagarna uttrycker det med orden "När jag dansar är det inte jaget i mig som är aktivt. Min kropp tar över och börjar säga något till mig… mitt jag och min kropp kommunicerar genom dansen."

Danspedagog Lina Asplund poängterar att det viktigaste är att må bra genom dansen, inte att vara bäst. Detta skapar en trygg miljö där alla kan växa och uttrycka sig fritt. Genom att landa i den egna kroppen men också spegla sig i varandra, skapas både en tilltro till den egna förmågan och en social trygghet.

Dansa utan krav är en etablerad metod som erbjuds i flera kommuner genom Kulturskolan eller Elevhälsan.

Läs mer om metoden Dansa utan krav

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter