För dig som är arbetsgivare

Region Stockholm erbjuder ekonomisk ersättning till verksamheter som bidrar med praktisk tjänstgöring för hälso- och sjukvårdspersonal som är utbildad utomlands. 

Syftet är att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk examen med krav på praktisk tjänstgöring för att få svensk legitimation.

Regler för ekonomisk ersättning

Steg 1: Beslut om praktisk tjänstgöring från Socialstyrelsen. Innan Region Stockholm kontaktas för ekonomisk ersättning behöver den person som ansöker om praktisk tjänstgöring ha ett beslut från Socialstyrelsen om det.

Steg 2: Ansökan om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen. Det är viktigt att du som arbetsgivare säkerställer att den sökande har rätt att tjänstgöra som exempelvis läkare på en vårdcentral. För att tjänstgöra utan legitimation måste personen ha ett särskilt förordnade. Det är arbetsplatsen där tjänstgöringen sker som ska ansöka om detta hos Socialstyrelsen.

Om yrkeskategorier som kräver särskilt förordnande, Socialstyrelsen  

Steg 3: Skicka in ansökan om ersättning från Region Stockholm. Ansökan som skickas till utlandsutbildad@regionstockholm.se ska innehålla följande uppgifter:

  • Namn
  • Födelsedatum
  • Yrkestitel
  • Beskrivning av vad ansökan gäller
  • Tidsperiod
  • Placering, var den sökande tjänstgör
  • Var den tjänstgörande är folkbokförd
  • Bifoga Socialstyrelsens beslut om det rör praktisk tjänstgöring
  • Privata vårdcentraler som tar emot läkare och vill ansöka om delfinansiering av lön ska uppfylla vissa krav.

Kravspecifikation för vårdcentraler som tar emot utlandsutbildad läkare för praktisk tjänstgöring

Praktik och auskultation

Auskultation, ofta kallad praktik av Arbetsförmedlingen, kan vara lämpligt inför medicinskt kunskapsprov eller praktisk tjänstgöring/provtjänstgöring. Region Stockholm kan erbjuda handledararvode upp till åtta veckor. Personen som söker praktik måste ha någon form av ersättning, oftast aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen, då det är en försäkringsfråga.

Ersättningsnivåer

Region Stockholm ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren under den period som tjänstgöringen pågår. Olika ersättningsnivåer gäller för olika yrkesgrupper och är exklusive sociala avgifter. Deltagare på högskolornas kompletteringsprogram för utländsk vårdpersonal omfattas inte.

Regler och ekonomiska förutsättningar vid medfinansiering

Kontakt och frågor: utlandsutbildad@regionstockholm.se

Fakturering

Region Stockholm skickar faktureringsuppgifter och rutiner till vårdgivaren i samband med beslut om ekonomisk ersättning. För att avstämning mot budgetmedel ska kunna ske löpande bör faktura skickas en gång varannan månad. Handledararvodet faktureras till samma adress på samma faktura som lönekostnaden. Faktureringsuppgifter anges i beslutet som verksamheten får efter att ha skickat ansökan.

Kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen för ytterligare information

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 30 oktober 2023