Kliniskt placeringsprogram – KliPP

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

KliPP är ett administrativt stöd för VIL-placeringar inom regionens utbildningsuppdrag.

KliPP är ett administrativt stöd för VIL-placeringar inom regionens utbildningsuppdrag. KliPP är också ett verktyg för uppföljning, statistik och fakturering. Applikationen ligger till grund för att studerande ska kunna tilldelas E-tjänstekort och behörigheter till regionens olika IT-system.

Årligen hanterar systemet över hundratusen studerandeveckor i Region Stockholm. KliPP ägs och utvecklas gemensamt av Region Stockholm och Region Uppsala.

imageq4i2.png

E-utbildning i KliPP 

Dessa kurser riktar sig till dig som är ny VIL-samordnare. Även du som är involverad i utbildningsuppdraget på annat sätt kan ha nytta av kurserna.
Du behöver inte logga in i Lärtorget utan kan gå direkt till kurserna via länken.

E-utbildning i KliPP för VIL-samordnare 
E-utbildning i KliPP för VIL-samordnare - Uttag av rapporter 
E-utbildning i KliPP för VIL-samordnare – Registervård 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?