Så behandlar vi dina personuppgifter inom kliniskt placeringsprogram

För Region Stockholm är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i KliPP på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifterna som behandlas är de uppgifter som din utbildningsanordnare har om dig, såsom personnummer, efternamn, förnamn, telefonnummer och e-postadress. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i KliPP. All vår behandling av dina personuppgifter sker enligt kraven i dataskyddsförordningen GDPR, kap. 6.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter i KliPP är nödvändiga för att Region Stockholm ska kunna ge dig ett HSA-id för att du ska kunna erhålla ett e-tjänstekort inför din VIL-placering samt för att din mottagande vårdmottagning/enhet under din placeringsperiod ska kunna tilldela dig de behörigheter du behöver samt kunna kontakta dig om det skulle behövas. Behandling av personuppgifter behövs också för kvalitetsuppföljning av Region Stockholms utbildningsuppdrag via enkätutskick.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av exempelvis VIL-samordnare och kontaktperson i Region Stockholm som behöver ta del av dina personuppgifter för att kunna administrera din VIL-placering. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Allmän handling

Region Stockholm lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att lämnas ut av Region Stockholm om någon begär att få ta del av allmänna handlingar där uppgifterna ingår och uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för dess ändamål. När ändamålet inte längre är aktuellt, till exempel om ett ärende är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler som gäller för arkivering. Dina personuppgifter sparas så länge du har ett aktivt användarkonto. Har du inte varit inloggad på ditt användarkonto under det senaste året så kan kontot komma att gallras bort.

Lagar och regler skyddar dina personuppgifter

Region Stockholm behöver hantera en mängd olika uppgifter om dig. Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet. Du kan läsa mer på nedanstående länk: Lagar och regler skyddar dina personuppgifter - Region Stockholm (sll.se) 2022-05-30 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Region Stockholm i rollen som personuppgiftsansvarig. Du har vidare rätt att få ut kopior på dina personuppgifter, registerutdrag, och att få uppgifter rättade. Dessutom kan du motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter och i vissa fall få dem raderade. Slutligen har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Kontakt

Har du frågor om dina personuppgifter i KliPP ska du kontakta ansvarig utbildningsadministratör för din utbildning på ditt lärosäte. 

Kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningens dataskyddsombud

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 31 oktober 2023