Särskilda bidrag

Särskilda bidrag kan ansökas av folkhögskolor som håller anpassningskurser för barn, unga och vuxna med hörsel och/eller synnedsättning samt deras närmast anhöriga bosatta och folkbordförda i Stockholms län.

Bidragen kan beviljas för kursinnehåll så som aktivering/rekreation/habilitering samt rehabilitering. Kursen ska hjälpa personerna och deras familjer att lära sig att leva med den funktionsnedsättning som det innebär att ha hörsel och /eller synnedsättning. Bidragen kan beviljas för kost och logi exklusive egenavgift.

Så här skickar du in din ansökan

Skriftlig ansökan från ansvarig kurssamordnaren ska ställas till regionledningskontoret och ansökan ska beviljas av hållbarhetsdirektören på regionledningskontoret innan kursen genomförs.

Skicka din skriftliga ansökan till: registrator.rlk@regionstockholm.se

Ansökan ska innehålla:

  • Kursinnehåll
  • Vem kursen vänder sig till
  • Syfte
  • Ekonomisk redovisning för kost och logi exklusive egenavgift för varje deltagare
  • Kontaktuppgifter för personer som deltar för att bidragen ska gå till personer som är folkbokförda i Stockholms län.
  • Senast granskad: 2 februari 2024