Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi

Region Stockholms forsknings-, utbildnings-, och utvecklingsstrategi möjliggör förutsättningar för forskning, utbildning och utveckling i alla våra verksamheter. Att ständigt utvecklas och förbättras är viktigt för oss.

  • Senast granskad: 20 december 2023