Frågor och svar för patient

Undrar du som patient vilka regler som gäller när någon ansöker om att få tillgång till hälsodata för forskning? Här har vi samlat de vanligaste frågorna. 

Jag vill inte att mina data lämnas ut via er, hur hanteras samtycke?

För att vårdens data ska kunna lämnas ut för forskningsändamål krävs att Region Stockholm eller annan berörd vårdgivare gör bedömningen att sekretess- och integritetsskyddslagstiftningen tillåter det. Bland annat ska all forskning som innebär behandling av känsliga personuppgifter ha godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

  • Senast granskad: 17 november 2023