Sök handlingar och beslut i vårt diarium

Inom Region Stockholm finns flera typer av ärenden och olika sätt att hitta dem. Politiska ärenden och handlingar kan du söka här på webbplatsen, medan äldre sammanträdeshandlingar finns i arkivet.

Sammanträdeshandlingar

Dagordningar, handlingar och protokoll finns samlade på nämndernas och beredningarnas egna sidor.

Officiell anslagstavla

På Region Stockholms anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden och protokoll från regionfullmäktige och nämnderna. Där kan du också läsa om hur du överklagar ett beslut.

Titta i anslagstavlan för beslut och kungörelser

Ta del av allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen innebär att du kan begära ut allmänna handlingar från Region Stockholms myndigheter.

I webbdiariet publicerar vissa av Region Stockholms myndigheter sitt diarium. Med hjälp av diarierna kan du se rubriken på de ärenden och handlingar som finns inom myndigheten.

För att ta del av handlingar vänder du dig till respektive myndighets registratur. 

Sök i webbdiariet

För att ta del av handlingar vänder du dig till respektive myndighets registratur.

Här hittar du våra myndighetsbrevlådor

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Här hittar du vårt arkiv över äldre sammanträdeshandlingar och protokoll

  • Senast granskad: 7 mars 2024