Talla Alkurdi (S)

Titel:
Hälso- och sjukvårdsregionråd
Telefon
08-123 100 00
Kontakta Talla

Ansvarsområde

Hälso- och sjukvårdsregionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Politiska uppdrag