Social hållbarhet i fokus

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Social hållbarhet är en viktig del för en hållbar utveckling av Stockholmsregionen. Coompanion Stockholm brinner för att hjälpa företag i frågor kopplade till social hållbarhet.

På bild: Maria Aziz (nederst till höger) och representanter från deltagande organisationer.

Coompanion är en ideell förening som främjar kooperativt och socialt entreprenörskap genom företagsrådgivning, information och utbildning. Med hjälp av projektmedel från Region Stockholm har Coompanion Stockholm kunnat starta projektet Social Impact Academy som ska hjälpa företag i sociala hållbarhetsfrågor.

Maria Aziz, som är verksamhetschef på Coompanion Stockholm, säger att hon och hennes kollegor länge har sett ett ökat intresse för hållbarhetsarbete hos företag. När de såg att det var möjligt att söka projektmedel från Region Stockholm inom detta område väcktes deras idé om Social Impact Academy.

- Vi har märkt att företag behöver ytterligare stöd i hållbarhetsfrågor och började fundera på vad vi kunde göra, säger hon.

Social Impact Academy är ett projekt som har till syfte att skapa nya affärs- och finansieringsmodeller för att främja ett mer hållbart entreprenörskap. Projektet kommer att innefatta en serie workshops där företagsfrämjande aktörer och företag möts för samverkan, stöd samt erfarenhets- och kunskapsutbyte i hållbarhetsfrågor.

- Det här är ett sätt för oss att ge företag verktyg och information för att nå sina mål. Samtidigt kan vi ytterligare fånga upp företagens behov och utveckla vårt stöd. Vi hoppas att det här projektet ska leda till ett koncept som vi så småningom kan skala upp i större omfattning, säger Maria Aziz.

Vad har det betytt för er att ni har fått projektmedel?

- Det har betytt jättemycket att vi har fått stöd från Region Stockholm. Projektet har fått legitimitet och en helt annan kraft än vad det annars skulle ha fått. Det hade varit mycket svårare om Region Stockholm inte hade backat upp vårt projekt.

På bilden i reportaget ovan finns representanter från nedanstående organisationer: Almi Stockholm, Ashoka Nordics, Coompanion Stockholm, Connect Sverige Region Öst, Ekobanken, Effektfullt, Impact Hub Stockholm, Mikrofonden Sverige, Norrsken Foundation, Reach for Change, SE-Forum, Luleå tekniska universitet
och Sustain Lab.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?